By ARP

Teodora Mîndru: Cum l-aţi cunoscut pe Artur Silvestri? Vă amintiţi chiar momentul sau în ce împrejurări? L-aţi cunoscut întâi ca persoană, apoi ca scriitor şi critic literar, sau întâi l-aţi citit, apoi v-aţi întâlnit?

Pr. dr. Theodor Damian: Marele cărturar Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului era un împătimit al literaturii. Era prieten cu o întreagă pleiadă de scriitori, ziarişti şi oameni de cultură de valoare. Îl cunoştea şi-l admira pe Artur Silvestri. Eu îl ştiam numai din nume şi din ceea ce publica. Lucrând ca secretar de redacţie la revistele Mitropoliei Ardealului şi având de-a face mai mult cu Telegraful român, care apărea mai des decât revista teologică numită Mitropolia Ardealului, lucram în strânsă legătură cu Mitropolitul Antonie, care scria mult, supraveghea totul, era interesat de toate. Comentând articolele de publicat, el îi comenta şi pe autori, în sensul că-mi spunea multe despre ei, mai ales că eu citeam aproape toată presa literară care venea la Mitropolie, fiind şi publicat de M. N. Rusu în Almanahul Coresi de la Braşov, de Daniel Drăgan în Astra tot de la Braşov şi în alte reviste.

Cunoşteam şi eu mai mulţi scriitori, mai ales în urma frecventării cu regularitate a unor cenacluri literare din Bucureşti în vremea studenţiei, dar şi din unele colaborări pe care le primeam pentru revista Adusu-mi-am aminte pe care am editat-o la Lausanne când fusesem la studii şi avusesem şi parohie acolo şi astfel aveam multe subiecte comune de discutat cu Î.P.S. Antonie. Acesta este contextul general în care nu de puţine ori vorbeam cu Mitropolitul despre Artur Silvestri şi care mi-a permis să observ căldura cu care amintea despre el. Ei şi corespondau. Pe Artur l-am văzut prima dată cred în 1986, când Mitropolitul Antonie m-a trimis la el cu o scrisoare, eu venind la Bucureşti la Patriarhie şi la Departamentul Cultelor cu Telegraful român, cu regularitate. După prima mea întâlnire cu Artur şi cu distinsa lui soţie Mariana Brăescu, la ei acasă, au urmat şi altele.

Deci, pentru a reveni la o parte din întrebarea iniţială, pe Artur l-am cunoscut întâi din scrisul său şi apoi ca persoană. În privinţa scrisului, mai adaug, îl aveam ca pe un fel de punct de reper, în sensul că scria cu un fel de autoritate ce se degaja nu din poziţia pe care o deţinea la revista Luceafărul, ci din felul, tonul şi nivelul scrisului său. De aceea când deschideam o revistă, un ziar şi vedeam ceva scris de el, aceea citeam întâi. Acest lucru spune foarte mult pentru că în calitate de cititor în mod voluntar te pui sub umbrela unui mentor.

 

TM: Ce vă amintiţi despre relaţiile dintre Mitropolitul Antonie Plămădeală şi Artur Silvestri? Dar despre vizitele lui Artur Silvestri la Mânăstirea Sâmbăta? Ce credeţi că i-a apropiat pe aceşti oameni – un înalt ierarh al BOR şi un scriitor şi critic literar, Artur Silvestri?

Pr. dr. Theodor Damian: Pe cei doi mari oameni de cultură, Artur Silvestri şi Antonie Plămădeală i-a unit cultura, pasiunea pentru valoare şi pentru autentic, iubirea lor sinceră faţă de istoria şi cultura neamului nostru. Cred că era şi un anumit tip de subversiune politică în prietenia celor doi. Mitropolitul, ca om al Bisericii care „nu avea voie” să intre în literatură, deşi în ciuda ideologiei comuniste faţă de Biserică, intrase adânc, voia să demonstreze că se poate ca un cleric să fie şi om de litere, să fie publicat. Artur, din cealaltă direcţie, „nu avea voie” ca scriitor să se înduhovnicească, să se îmbisericească. Şi voia să demonstreze că un scriitor poate îndrăgi şi Biserica, poate fi prieten cu un cleric, şi acest lucru nu-i scade valoarea de scriitor, dimpotrivă, i-o sporeşte. Nu cred că acestea au fost atitudini mărturisite reciproc, dar cred că exista în conştiinţa lor ceva în sensul acesta.

 

TM: Artur Silvestri avea o mare admiraţie pentru, Arhiepiscopul (apoi Mitropolitul) Antonie Plămădeală, dezvăluită mai ales prin celebrul volum Modelul „Omului Mare”[1], prin acele „convorbiri de amurg” şi „scrisori de altădată”. Dar înaltul ierarh, ce părere, ce atitudine avea faţă de Artur Silvestri?

Pr. dr. Theodor Damian Admiraţia, preţuirea, simpatia dintre cei doi erau în mod evident reciproce. Spun evident, atât pentru faptul că eu personal l-am auzit pe Mitropolit vorbind elogios despre Artur, dar şi pentru că această preţuire a ierarhului faţă de Artur era concretizată în intensitatea şi calitatea comunicării. Schimburile dintre ei, şi mă refer aici la cele dinspre Mitropolit spre Artur, nu erau superficiale, nici acte de pură complezenţă. Artur a simţit aceasta, nici nu se putea altfel, de aici şi dragostea şi preţuirea lui pentru înaltul cleric. Totuşi nu se poate spune cine a oferit primul căldura sufletească şi cine a oferit-o apoi ca răspuns. Eu cred că ei se potriveau şi expresia preţuirii a fost concomitentă.

 

TM: Ce importanţă credeţi că are, pentru societatea contemporană românească cel puţin, formularea acestui concept, Modelul Omului Mare, ca model comportamental? De fapt, ce trăsături de personalitate caracterizează acest model?

Pr. dr. Theodor Damian: Am apreciat mult conceptul de Model al Omului Mare lansat de Artur, întâi ca idee în sine şi apoi pentru că el nu ascundea că unul din aceste modele era Mitropolitul Antonie, omul de care eu eram legat.

În lumea în care trăim, unde valorile autentice se pierd pe zi ce trece, unde meschinăria, vulgaritatea, învârteala şi alte atitudini asemenea acestora sunt în plină ascensiune, ideea de model în primul rând şi apoi cea de om mare, îmi apar ca fiind imperative morale absolut necesare azi când societatea în care trăim este în derivă. Conceptul de model al omului mare sună a fi menit să salveze o civilizaţie, fie că Artur a intenţionat asta sau nu, fie că a spus-o şi deci a conştientizat-o, fie că doar a intuit-o. Omul Mare este cel ce lasă ceva în urmă, cam în sensul în care se exprimă proverbul japonez: Înaintea mea n-a fost nici un drum; în urma mea rămâne unul.

Artur a fost, el însuşi, un astfel de model.

 

TM: Artur Silvestri a fost un admirator, prieten şi susţinător al unor mari ierarhi ai BOR, dacă e să pomenim numai câteva nume: Prea Fericitul Patriarh Teoctist, Mitropolitul Nestor Vornicescu, Mitropolitul Antonie Plămădeală; a cultivat bune relaţii cu însemnaţi preoţi duhovnici şi stareţi. Corespondenţa cu aceştia este cuprinsă într-un volum publicat în anul 2005[2]. Ce credeţi că l-a atras spre această lume?

Pr. dr. Theodor Damian: Am fost deosebit de onorat când m-am văzut inclus de Artur în cartea sa, Vremea seniorilor, cu referire la unele schimburi de scrisori dintre noi. Artur a fost un descoperitor al civilizaţiei româneşti, un istoric al acesteia, un interpret, un promotor. Ori, ca cel ce şi-a iubit neamul şi semenii în cel mai autentic şi creştinesc sens al cuvântului, el nu putea să nu fi „văzut” şi apreciat rolul esenţial pe care Biserica Ortodoxă l-a avut în crearea, menţinerea şi dezvoltarea acestei civilizaţii. Relaţia lui cu reprezentanţii cei mai de seamă ai Bisericii exprimă convingerea că, deşi în regim de opresiune comunistă, Biserica, în continuare, îşi aducea contribuţia sa însemnată la dezvoltarea culturii române, că oameni ai Bisericii, deşi în principiu blocaţi de cortina de fier a interdicţiei de a fi publicaţi în presa literară, spărgeau totuşi bariera şi se impuneau în literatură şi cultură şi nu doar atât, pe moment, dar lăsau şi urme adânci, aşa cum a fost cazul Mitropolitului Antonie.

 

TM: După părerea Dvs., Artur Silvestri a contribuit (prin activitatea sa de scriitor, cronicar literar, istoric, iniţiator de programe culturale, donaţii de cărţi), la susţinerea Bisericii Ortodoxe Române şi a credinţei ortodoxe în lumea contemporană?

Pr. dr. Theodor Damian: Prin toată activitatea sa multidimensională, Artur Silvestri nu numai că a susţinut Biserica Ortodoxă Română ci, mai mult, cred că a fost un fel de apostol laic al ei, un misionar.

Prietenia lui cu reprezentanţii de seamă ai Bisericii, în multe din aspectele ei, nu era un secret. Şi aici el era un model pentru cei din jurul său care poate nu îndrăzneau să facă pasul ăsta.

 

TM: Ce preocupări comune, afinităţi spirituale v-au apropiat de Artur Silvestri în afara obligaţiilor de serviciu şi au dus la o lungă legătură ce a durat peste timp şi peste distanţe?

Pr. dr. Theodor Damian: Ceea ce m-a legat pe mine de Artur a fost literatura. El m-a publicat prima dată în Luceafărul, revistă la care aspirau mulţi; dar în afară de literatură m-a atras căldura care se degaja din el în momentele conversaţiilor noastre. Această legătură de prietenie dintre noi a durat tot timpul, chiar şi după ce am plecat în America şi ca atare ne scriam mai rar şi ne vedeam mai rar.

 

TM: Vă rog, prezentaţi puţin, pentru cititori, un fragment din biografia Dvs.: plecarea de la Sibiu şi din ţară, stabilirea la New York. Cum a continuat legătura Dvs. cu Artur Silvestri după această plecare?

Pr. dr. Theodor Damian: Am plecat de la Sibiu în America în 1988, cu viză de turist. Mitropolitul Antonie mi-a spus că dacă găsesc o bursă de studii, pot să rămân. Aşa se face că după ce am găsit-o (acordată de Biserica Presbiteriană din SUA) am rămas pentru un masterat la Princeton University în statul New Jersey, şi apoi la un doctorat la Fordham University în New York.

Legătura mea cu Artur a continuat prin scrisori (deşi nu foarte multe), dar şi prin vizite personale pe care i le făceam când veneam vara în vacanţă în ţară. Îi trimiteam revista Lumina lină / Gracious Light pe care din 1996 o editez la New York şi aceasta era pentru el o sursă de informare cu privire la activitatea mea (mi-a şi acordat o diplomă pentru ea la prima ceremonie a Premiilor Patrimoniului Naţional); i-am trimis şi i-am dus de asemenea din cărţile mele publicate în ţară. Am întreţinut cu el şi corespondenţă electronică.

 

TM: Sunteţi o marcantă personalitate culturală şi religioasă între românii din diaspora: preot, doctor, profesor universitar, poet, scriitor, editor al cunoscutei reviste Lumina lină, de care aminteaţi. Cum aţi perceput, din această perspectivă şi de la distanţă, departe de ţară, programul lui Artur Silvestri Pune românii în legătură, prin reţeaua culturală ARP, şi îndeosebi prin grupul de presă on-line INTERMUNDUS Media? Ce rol credeţi că a avut această reţea pentru personalităţi culturale şi religioase de prestigiu, de succes acolo unde au plecat, cum sunteţi dumneavoastră, dar şi pentru români obişnuiţi, din ţară sau risipiţi în lume? Dar pentru cultura şi limba română?

Pr. dr. Theodor Damian: Revistele şi programele on-line concepute şi dezvoltate de Artur reprezintă o adevărată ctitorie culturală. Ele de fapt l-au consacrat pe Artur Silvestri ca mentor şi îndrumător pe linie literară al multor scriitori care nu aveau acces la presa „oficială” din ţară; pe mulţi i-a stimulat să scrie, a descoperit talente, a promovat valori, a oferit o şansă chiar şi multora care abia învăţau să scrie literatură.

Un alt mare merit al acestor programe on-line este că, datorită largii lor circulaţii, au ajutat oameni din diverse colţuri ale lumii să se cunoască între ei, să lucreze împreună, sau să „revină acasă”. Aşa cum revista Lumina lină se doreşte a fi o punte de legătură peste ocean între cei plecaţi şi cei din ţară, la fel, prin reţeaua culturală ARP (am sugerat cândva ca aceasta să se numească Artur Silvestri), el a creat punţi de legătură între oameni, sisteme, mentalităţi, la nivel de „minte, inimă şi literatură”, o noutate, dar şi o necesitate în cultura română azi, fie de acasă, fie din diasporă.

 

TM: Aţi corespondat de-a lungul timpului cu Artur Silvestri, aţi fost „la curent”, în mare măsură, cu proiectele, concepţiile, activităţile sale, deşi de la distanţă. Ce puteţi spune despre evoluţia personalităţii lui culturale şi religioase pe parcursul anilor, de la tinereţe, până în ultimii ani?

Pr. dr. Theodor Damian: Evoluţia lui Artur în cultura română şi înspre Biserică are adânci rădăcini în conştiinţa şi în inima lui, şi a fost pe cât de neaşteptată poate pentru unii, pe atât de impresionantă pentru alţii. Pentru cine l-a cunoscut bine era însă previzibilă. Nu există domenii mai importante ca acestea două în care să te investeşti fără pierdere. El a avut această intuiţie sau convingere şi Dumnezeu i-a ajutat să avanseze în mod spectaculos şi cu real folos pentru el şi pentru cei din jurul lui.

 

TM: După plecarea prea grăbită din această lume a lui Artur Silvestri, s-a văzut mai clar că a adunat foarte mulţi oameni din România şi din lume în jurul lui, i-a apropiat, i-a capacitat într-un fel deosebit şi, ca urmare, sunt-sute de oameni numai cei care ne-au scris, dintre care mulţi nu l-au cunoscut direct niciodată pe Artur Silvestri, dar care îi simt lipsa în viaţa lor, îl regretă foarte mult şi acum, nu se desprind de prezenţa lui spirituală., scriu, îl pomenesc, se roagă pentru el ca pentru o rudă apropiată, un membru al familiei lor. Prin ce calităţi, gesturi sau acţiuni credeţi că a reuşit Artur Silvestri să fie apropiat, iubit, apreciat de atât de multe persoane diferite ca univers, caracter, preferinţe etc.?

Pr. dr. Theodor Damian: Artur Silvestri a fost un om de o rară generozitate. El era un om îmbrăţişător. Dragostea de semeni la el nu era un act ocazional, nu era o doctrină religioasă frumoasă, era o realitate a vieţii de zi cu zi, era un mod de a fi. Menţionam mai sus căldura sufletească ce se degaja din întreaga sa personalitate atunci când vorbeai cu el. Nu era arogant. Lângă el exista aer de respirat, spaţiu în care să creşti, sufletul lui era ca apele unui râu sacru deschise spre primire şi purificare.

De aceea oamenii l-au iubit, de aceea îl poartă pe mai departe în inima lor şi îl vor transmite pe mai departe generaţiilor următoare ca pe un model demn de urmat. Iată ce înseamnă cu adevărat „veşnica pomenire”: o rugăciune spusă din inimă pentru un om care le-a fost celorlalţi ca un frate. Ceea ce am spus aici se referă la firea lui. Dar el a rămas în sufletul celorlalţi şi prin meritele deosebite legate de ceea ce a săvârşit concret în viaţă, iar aceste lucruri sunt nenumărate.

TM: Care credeţi că este locul lui Artur Silvestri printre personalităţile culturale ale secolelor XX-XXI? Cu cine l-aţi compara, asemăna? Cum ar trebui Artur Silvestri să rămână în memoria noastră colectivă sau într-un dicţionar al culturii contemporane?

Pr. dr. Theodor Damian: Locul lui Artur Silvestri în cultura română e cel al unui ctitor. Creator. Nu numai prin ceea ce a scris el, dar şi prin faptele lui de cultură şi spiritualitate. Numele lui ar putea sta alături de multe personalităţi semnificative ale culturii române, dar în această conversaţie atât de mult patronată şi de spiritul marelui mitropolit Antonie Plămădeală, daţi-mi voie să-l pun alături de acesta. Pentru că au fost prieteni. Pentru că amândoi reprezintă „modele ale omului mare”.

 

Notă: Preotul prof. univ. dr. Theodor Damian, este una din cele mai însemnate personalităţi culturale şi religioase ale diasporei româneşti din SUA. Este scriitor de factură creştin-ortodoxă, poet de excepţie şi hermeneut al sacrului, editor şi important promotor al culturii româneşti, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Stabilit în 1988 în New York, a fondat Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, a înfiinţat biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (la care este preot paroh) şi revista Gracious Light / Lumină lină, al cărei editor este. Este autorul a numeroase lucrări teologice. Opere importante: Liturghia cuvântului (ed. bilingvă); Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, Lumina cuvântului, Roua cărţilor – O hermeneutică teologică în context literar, Dimineaţa Învierii, Stihiri cu stânjenei.

 


[1] Artur Silvestri, Modelul „Omului Mare”. Zece Convorbiri de amurg cu Antonie Plămădeală urmate de Douăzeci și opt de scrisori de altădată, Editura CARPATHIA Press, București, ediția I 2005, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2008.

[2] Artur Silvestri, VREMEA SENIORILOR. Scrisori de altădată de la ierarhi și cărturari bisericești, vol. I, Editura CARPATHIA Press, București, 2005.

Anunțuri


Pentru o vizualizare mai bună, folosiţi MOZILLA FIREFOX

__________________________________________

__________________________________________

Artur Silvestri - fondator ARP

ARTUR SILVESTRI ŞI CĂRŢILE LUI - emisiune TV

__________________________________________

Despre recuperarea patrimoniului cu Mariana Brăescu - emisiune TV

__________________________________________

ATENŢIE! NOU! EMISIUNE DOCUMENTAR TV - „Asociaţia Română pentru Patrimonium - o creaţie a lui Artur Silvestri“ >>>>>

__________________________________________

ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii - film documentar>>>>

__________________________________________

Remember Artur Silvestri – Noi suntem România tainică>>>>

__________________________________________

CELE MAI NOI APARIŢII EDITORIALE ARTUR SILVESTRI

„Aşa cum l-am cunoscut“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Fapta_culturală“.pdf>>>>

_______________________________

Revolta fondului neconsumat>>>>.pdf

_______________________________

Radiografia spiritului creol>>>>.pdf

_______________________________

Artur Silvestri - „Apocalypsis cum figuris“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Perpetuum mobile“.pdf>>>>

_______________________________

coperta I

_________________________________

Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri

_________________________________ >>>„Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice“.pdf>>> _________________________________
coperta-i ____________________________ • Cartea In memoriam ARTUR SILVESTRI- mărturii tulburătoare, prima din colecţia In memoriam Artur Silvestri. Este o carte emoţionantă, pentru că ea cuprinde sentimentele, regretele şi amintirile dumneavoastră şi ale altor oameni care l-au cunoscut, apreciat, iubit... >>>> ___________________________________ >>>In memoriam ARTUR SILVESTRI - mărturii tulburătoare.pdf>>> ___________________________________ copert-final_tipar ___________________________________

• Albumul FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE - de ARTUR SILVESTRI. Este o carte unica, ce cuprinde ultimele texte scrise de Artur Silvestri, adevărate bijuterii literare despre lumea vazută, tulburătoare prin frumuseţea sufletească şi sensibilitatea autorului lor. Albumul este ilustrat de artistul plastic Vasile Cercel.

____________________________________ >>>>Vizualizati aici ARTUR SILVESTRI: ,,Frumusetea lumii cunoscute”. pdf>>>>> ____________________________________

CĂRŢI CE VOR APĂREA ÎN CURÂND ÎN ACEEAŞI COLECŢIE

În colecţia IN MEMORIAM Artur Silvestri

• ARTUR SILVESTRI - Editorul sau grădinarul dăruit

• ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

___________________________________

Adrese de corespondenţă:

- texte despre Artur Silvestri: mariana.braescu.silvestri@gmail.com

- alte texte pentru publicat în revistele online: publicatiile.arp@gmail.com _______________________________

CELE MAI NOI APARIŢII DESPRE ARTUR SILVESTRI

VDP decembrie 2008.qxd

„IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI“, supliment al revistei „VIAŢA DE PRETUTINDENI“ puteţi citi aici >>>>>

___________________________________
____________________________________

OPERA ÎNTR-UN POSIBIL ARTICOL DE DICŢIONAR >>>>

___________________

OPINII DESPRE OPERĂ >>>>

ARTUR SILVESTRI – Opera

___________________________

ARTUR SILVESTRI - Schiţă biografică >>>>

___________________________

Slujba de înmormântare a lui Artur Silvestri, Mănăstirea Pasărea, 4 decembrie 2008

Pentru a citi mesajele de condoleanţe clik aici >>>>>

_________________

PAGINI ALESE DIN OPERA SI DIN EXEGEZA DESPRE AUTOR

CARTI DE IERI SI DE AZI

_________________________ _________________________
__________________________________ " AL CINCILEA PATRIARH " ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Noiembrie 2017
L M M M V S D
« Noi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

_____

Temele cele mai cautate

Referinte cautate

  • Niciunul

REFERINTE/click pe tema preferata

· arhive necesare

· asociatii si organizatii

· biblioteca virtuala

· edituri arp

· efigii

· fapte de azi

· lecturi recomandate

· programul intermundus - pune romanii in legatura

· publicatii arp

· reviste romanesti

· scriitori de azi


%d blogeri au apreciat asta: