By ARP

Dacă orice bibliotecă este o casă a cărţii şi un centru de cultură, Biblioteca Naţională este Templul culturii, iar noul edificiu al acesteia susţine cu onoare această titulatură. Clădirea spaţioasă şi elegantă, arătând şi inspirând respect pentru carte, pentru arte şi alte creaţii culturale, a găzduit în zilele destinate inaugurării manifestarea culturală „O perspectivă asupra culturii- Biblioteca Natională a României”.Era un fapt normal să nu lipsească din acest Templu şi din „perspectiva asupra culturii româneşti” Artur Silvestri, cel pentru care „casa a fost întotdeauna o bibliotecă”, „scrisul era viaţa”, iar îndemnul  primit de la autorii cărţilor ce i-au înseninat zilele şi i-au îndrumat paşii în cultură, de a scrie, la rândul lui, spre binele generaţiilor ce urmează, i-au dat vieţii sale un sens prioritar: acela „de a face să apară încă o carte şi încă una, şi încă una….” aşa cum el însuşi mărturisea.

Artur Silvestri a fost prezent, miercuri, 25 aprilie 2012, în holul central, elegant şi spaţios  al Bibliotecii Naţionale, prin cărţile semnate de el şi cărţile despre el, însumând în total 10 titluri editate (sau reeditate)  de scriitoarea Mariana Brăescu, Preşedinta Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi şi executor testamentar exemplar al unui testament cultural asumat  din propria voinţă şi dorinţă de a pune în valoare opera literară – critică, istorie literară şi culturală, proză – pe care soţul său, plecat mult prea devreme din această lume, nu a reuşit să o scoată la lumina tiparului.

Doamna Mariana Brăescu a deschis prezentarea personalităţii şi operei lui Artur Silvestri,  transmiţând celor prezenţi, semnificaţia emoţionantă  a acestui moment festiv: „Bună ziua. Bine aţi venit la această sărbătoare a inaugurării noului sediu al Bibliotecii Naţionale şi mie îmi face o mare plăcere şi o mare onoare să pot prezenta cărţile despre şi ale autorului Artur Silvestri, care a fost soţul meu.

Aş vrea să spun pentru început, pentru cine nu cunoaşte, s-a stins la 55 de ani dar activitatea literară şi-a început-o de foarte tânăr, scriind de la 19 până la 36 de ani. Viaţa ne-a dus şi l-a dus către domenii diferite de activitate şi Asociaţia Română pentru Patrimoniu, aşa cum amintea doamna, a avut un scop nobil, un scop cultural, complex. Aşa cum spune numele avea în vedere patrimoniul cultural românesc, acele valori uitate, ignorate sau încă nedescoperite. În cei trei ani şi câteva luni care s-au scurs după dispariţia sa, scopul meu şi al Asociaţiei a fost să facem pentru el, pentru scrisul lui, ceea ce el a făcut Artur Silvestri pentru alţii şi anume să nu-l lăsăm în uitare, să nu lăsăm ca vremea să pună colbul peste imaginea şi peste scrierile sale şi neapărat peste activitatea sa culturală. Pentru că atunci când vorbim despre operă discutăm despre opera scrisă dar şi despre  înfăptuirile culturale. A nu lăsa să se stingă şi a nu uita actele culturale înseamnă a da un expemplu pentru cei care sunt şi pentru cei care continuă. Pentru că fiecare gest trebuie să ne amintească că suntem datori faţă de cei care au lăsat ceva în urmă, iar atunci când primim de la înaintaşi să ducem mai departe. V-o prezint pe Teodora Mîndru care este editorul tuturor cărţilor şi în acelaşi timp este persoana care a dus înainte revistele culturale online pe care Artur Silvestri le-a creat. A fost un deschizător de drumuri şi în acest loc. Ultima carte se află în tipar, fiind o reeditare de fapt a convorbirilor pe care Artur Silvestri le-a avut cu jurnalişti din diferite generaţii. Cum primul tiraj s-a epuizat, o nouă ediţie este acum în tipar şi ne va sublinia încă o dată nobleţea idealurilor care l-au călăuzit, nobleţea idealurilor pentru care el a luptat şi pe care ni le-a lăsat moştenire. Dau acum cuvântul doamnei Teodora Mîndru care va prezenta cărţile cu care am venit. Vă mulţumesc că aţi venit încă o dată. După acest discurs vom oferi cărţi pentru toată lumea, oricărui dintre dumneavoastră. Dacă doriţi pentru cunoştinţe şi prieteni care nu sunt cu dumneavoastră vă vom oferi cărţi cu mare drag pentru că aşa cum Artur a oferit cărţi lui  şi cărţile altora – la rândul nostru vă oferim cărţile lui. Vă mulţumesc frumos pentru prezenţă.”

Dna Teodora Mîndru   a făcut o prezentare succintă  a cărţilor lui Artur Silvestri şi despre Artur Silvestri şi a activităţii sale culturale:

 „Bună ziua. Bine v-am găsit şi bine ne-am regăsit pentru că în rândurile dumneavoastră observ cu deosebită emoţie prieteni ai noştri, ai lui Artur Silvestri, prieteni ai cărţii, scriitori, oameni de bibliotecă, oameni de carte în general. Al doilea motiv şi mare motiv de emoţie este că suntem în această bibliotecă nouă, acest templu al cărţii şi suntem exact în spaţiul preferat al lui Artur Silvestri care spunea “casa mea a fost întotdeauna o bibliotecă” şi daţi-mi voie să încep chiar cu un citat din Artur Silvestri care spunea: “…biblioteca nu însemna doar cărţi, însemna şi oameni care făceau cărţile din bibliotecă. Acesta este mediul meu, căci eu am fost, prin conformaţie, un om de bibliotecă. De fapt biblioteca este spaţiul libertăţii absolute: alegi ce vrei, ce te interesează şi începi să te defineşti în acest fel”. Este ca un motto pentru o bibliotecă,  moto pe care-l reţin şi care îmi revine în minte întotdeauna când păşesc pragul unei bilioteci. “…spaţiul libertăţii absolute: alegi ce vrei, ce te interesează şi începi să te defineşti în acest fel”. Minunată mi se pare această înţelegere a bibliotecii. 

De aceea cărţile au fost pentru Artur Silvestri în primul rând un dar. Le-a simţit ca un dar de la cei care au scris cărţi apoi au fost o pasiune şi o datorie pe care s-a gândit c-o are pentru urmaşi pentru că aşa cum el a primit un dar pe care l-a preţuit şi l-a valorificat să lase în urma lui ceva, o urmă care să fie de folos celorlalţi. Eu personal sunt nu numai onorată ci şi foarte emoţionată permanent din 2008 de când mă ocup de acest mare şi ambiţios proiect condus de doamna Mariana Brăescu şi aş spune chiar un nou proiect care continuă ceea ce a dorit Artur Silvestri. Să valorifice moştenirea culturală ceea ce face cuvânt cu moştenirea lui, acest mare şantier de cărţi deschise, să impulsioneze pe cei care doresc să citească, să ajute la dezvoltarea minţii, a intelectului a zestrei naţionale de cultură.

Aş vrea să trec în revistă cărţile despre Artur Silvestri şi cărţile lui Artur Silvestri, proza şi critica literară pe care doamna Mariana Brăescu cu echipa din care fac şi eu parte a reuşit să le editeze, să le tipărească să le dea cititorilor din Bucureşti, din întreaga ţară şi din lume – pentru că au fost trimise cărţi la biblioteci ale românilor din lumea largă la scriitori şi critici literari care trăiesc pe alte meridiane.

Prima carte pe care noi am tipărit-o la puţin timp, la trei luni după plecarea lui Artur Silvestri prea grăbită dintre noi la numai 55 de ani, pe 30 noiembrie 2008, prima carte pe care am tipărit-o şi lansat-o din colecţia In memoriam: „ Artur Silvestri. Mărturii tulburătoare”. Am spus că ea a fost o carte a emoţiilor, a lacrimilor, a celor care care şi-au exprimat tumultul sentimentelor, regretul, durerea pentru plecarea lui Artur Silvestri dintre noi. N-am putut să procedăm altfel decât să facem o carte din doar o parte din acele sute de scrisori extraordinar de emoţionante pe care le-am primit şi pe care tipărite a vrut apoi doamna Mariana Brăescu să le ofere tuturor celor care au vrut să citească despre Artur Silvestri.

Pentru ca emoţia aceasta să fie încă şi mai covârşitoare în acelaşi timp şi în aceeaşi zi la librării s-a lansat acel rămas bun al lui Artur Silvestri pentru această lume care a fost scris în ultimele 50 de zile ale vieţii sale, 50 de zile în care a scris. Sunt notaţii extraordinare, reflecţii extraordinar de clare şi de înţelepte asupra acestei lumi pline de minunăţii prin care noi trecem de multe ori cu indiferenţă pierduţi, acaparaţi de treburile zilnice, de stres, de ambiţii mai mici sau mai mari. O carte extraordinară care a întregit, care a fost de-o parte şi de alta, rămasul bun, cuvântul înţelept de rămas bun al lui Artur Silvestri şi de cealaltă parte emoţia, aprecierea celor care l-au cunoscut şi preţuit: Frumuseţea lumii cunoscute. Zile de neuitat. (Mariana Brăescu a intervenit cu o completare: această carte, „Frumuseţea lumii cunoscute. Zile de neuitat”, a fost tradusă în limba albaneză de prietenul nostru, poetul Baky Ymeri, căruia îi mulţumim. De asemenea va fi tradusă si în limba franceză aşa încât o nouă ediţie va apărea în curând)

Oparte din memoriile celor care l-au întâlnit şi despre cine a fost Artur Silvestri găsiţi în această carte: „Artur Silvestri. Fapta culturală” Despre o parte din lucrurile pe care le-a făcut în cultura română: Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi Premiile Patrimoniului Românesc, Asociaţia “Biblioteci pentru sate” care a fost unică în România, care a dăruit peste 45000 de cărţi şi 300000 de publicaţii bibliotecilor din întreaga ţară, mai ales de la sate, acolo unde bugetul pentru cărţi pe o săptămână era mai mic decât preţul unei pâini. Zguduit de această realitate a înfiinţat această asociaţie prin care a donat mii de cărţi din biblioteca sa personală apoi i-a chemat pe prietenii săi şi pe mulţi alti oameni, atraşi şi impulsionaţi de exemplul lui să doneze cărţi sau să aducă la sediul Asociaţiei “Biblioteci pentru sate” pentru ca împreună cu echipa să le sorteze, funcţie de nevoile bibliotecilor, să le trimită prin colet în ţară şi oamenii să se uimească şi să ne scrie sute de scrisori. Chiar şi în 2009 când a apărut cartea despre aceste lucruri,  înainte de a fi primit-o în biblioteca lor mică din sat, ne-au scris din nou despre darul de la ”omul bun de departe„ care le-a trimis şi înainte cărţi.

Un moment cred semnificativ pentru ceea ce trebuie să facă un scriitor şi un om de cultură pentru tineret şi pentru cei care sunt în formare şi trebuie să fie impulsionaţi să intre în biblioteci a fost faptul că, la un moment dat, Artur Silvestri fiind cu doamna Brăescu în străinătate a citit într-un ziar local din Neamţ că o echipă de elevi, grupul „Prietenii cărţii” în vacanţa de  vară, au ajutat, ca voluntari, Biblioteca din Piatra Neamţ să pună volumele în ordine „”. Şi atunci, Artur Silvestri, emoţionat a trimis o scrisoare personală fiecărui elev şi un pachet cu toate cărţile lui editate. Mai târziu, noi am primit de la bibliotecara şefă de acolo scrisoarea despre ce s-a întâmplat în viaţă cu aceşti elevi şi mă puneam personal în această situaţie; să fi fost eu elev într-un oraş din Moldova când eram în liceu şi să primesc din partea unui scriitor o scrisoare personală şi un pachet de cărţi – ce însemna pentru destinul meu! El şi-a făcut timp şi pentru aceasta.

Dar acesta a fost un secret al farmecului cu care a cucerit atâta lume şi atâţia oameni. Faptul că-şi găsea timp, disponibilitate sufletească să fie pentru altcineva, să vorbească cu el, să-i asculte problema, să-l ajute, să-l impulsioneze, să-i arate că are acea fărâmă de talent, “pepita de aur” care ar putea fi scoasă la lumină şi astfel să îndemne tineri să scrie, să-i publice în reviste şi apoi să le editeze cărţile pe cheltuiala lui, pe banii lui şi să le promoveze. Programul „Primul cuvânt” care iarăşi a fost unic în România.

Dar nu pot înceta să vorbesc despre faptele lui culturale pe scurt fără două lucruri şi anume: în primul rând Asociaţia Română pentru Patrimoniu, asociaţie creată pentru a promova, a conserva şi a duce mai departe patrimoniul cultural, în primul rând, spiritual, literar. A reuşit să organizeze trei ediţii ale Premiilor Patrimoniului Românesc, însemnând 199 de diplome şi premii ale acestei asociaţii oferite nu celor care ţin firmamentul pe toate siturile, la toate concursurile şi peste tot, ci oamenilor de cultură profunzi, adevăraţi care în mare parte erau necunoscuţi la centru şi a reuşit să-i promoveze.

            De asemenea cred că este un lucru foarte mare pe care l-a realizat Artur Silvestri şi anume începând nu de acum ci din anii ’80 deci din timpul dictaturii comuniste: a încercat să promoveze  cultura religioasă integrând-o în cultura laică. Daca a promovat atunci cărturari bisericeşti şi în acordarea Premiilor Patrimoniului Românesc a ţinut cont de acest lucru evidenţiind şi aducând în atenţia publică mari cărturari, mari personalităţi literare şi culturale bisericeşti, gândind că forţa culturii unui neam trebuie să fie în unitatea ei, indiferent în orice domeniu se manifestă. Şi asta e just.

Şi un ultim lucru chiar deosebit este faptul că el a dorit să creeze fonduri memoriale şi fonduri culturale în biblioteci şi a şi început acest lucru la Giurgiu, unde a creat un fond de documente ale scriitorilor, manuscrise care rămân nevalorificate, pe care uneori moştenitorii sau alţii le aruncă într-un colţ de sertar sau la gunoi – lucru pe care l-a văzut cu ochii lui şi asta îl durea până şi fizic, efectiv – să poată să fie depuse, să se găsească într-un loc sigur, să poată fi consultate, să poată fi valorificate la un moment dat pentru ca până la urmă timpul este judecatorul suprem al valorii documentelor şi un document care astăzi poate să pară fără valoare poate că peste 50 de ani va fi un izvor extraordinar de informaţii pentru cei care vor studia această epocă. De asemenea el a ajutat şi la donaţiile către muzee aşa cum a fost în cazul scriitorului, poetului şi colecţionarului de artă Bucur Chiriac pe care l-a îndrumat şi susţinut juridic, legislativ să doneze colecţia sa Muzeului din Buzău care a devenit astfel accesibilă întregului public.

Aş vrea să trec şi la următoarea carte. Artur Silvestri a fost totuşi un scriitor care nu a răsărit în literatura românească după anul 2000, deşi din 2006 a fost o explozie extraordinară cu revistele culturale on-line pe care le-a înfiinţat şi cu acele zeci de cărţi pe care le-a putut tipări;  el a existat în literatura şi critica literară  românească din 1972, când a debutat în critica literară. „Artur Silvestri. Aşa cum l-am cunoscut” este titlul altei cărţi despre Artur Silvestri pe care am realizat-o prin interviuri cu cei care l-au cunoscut. Este o carte onestă, în care personalităţi literare şi personalităţi culturale, jurnalişti din România şi de peste tot din lume l-au descris aşa cum l-au cunoscut în diverse vremuri. Să vă citesc numai câteva nume mari care apar aici, câteva informaţii despre Artur Silvestri: domnul Nicolae Georgescu, cunoscutul critic, profesor universitar, eminescolog contemporan – „Artur Silvestri a fost secretarul literar al epocii sale”; Părintele preot profesor universitar din New York, Theodor Damian –” Ce este Artur Silvestri în cultura română? Un ctitor.”; domnul Viorel Roman, profesor universitar, consultant la Universitatea din Bremen – „Artur Silvestri era o personalitate complexă şi totuşi un om admirabil de cultivat, direct şi sincer”; dl profesor Virgiliu Radulian, personalitate recunoscută în lumea universitară românească – „L-aş compara pe Artur Silvestri cu Dimitrie Cantemir pentru spiritul enciclopedic, cu Eminescu pentru forţa sentimentelor, cu Palade pentru asiduitatea studiului”; dna Melania Cuc, scriitoare – „E singurul căruia i-am spus vreodată Maestru”; dl Adrian Dinu Rachieru, cunoscut critic şi sociolog – „Artur Silvestri rămâne un enciclopedist fantast, împiedicat nedrept să-şi împlinească opera„.

Sunt frumoase şi adevărate cuvinte despre cel care a fost şi este Artur Silvestri în cultura românească. Dar vorbind despre el trebuie să vorbim despre cărţile lui pentru că între timp doamna Mariana Brăescu a editat şi reeditat cărţile lui de proză scurtă şi e vorba despre două cărţi minunate „Apocalypsis cum figuris, Şapte nuvele fantastice cu prolog şi epilogo carte scrisă în tinereţe, o proză încifrată, o proză deosebită, unică. şi citind aceste texte te captivează  drumul lor de la real spre imaginar; este simbolism, este observaţie la suprafaţă, în adânc apoi şi mai în adânc. E fascinantă.

„Perpetuum mobile” este o proză scurtă scrisă la maturitate, o proză în care scriitorul era deja, se simţea, era recunoscut. Cartea a fost scrisă la Paris, completată la mare, la Albena. Cheia sa şi poate cheia tuturor lucrurilor este timpul. Timpul care ne învăluie, timpul care schimbă, timpul în care înaintăm în cadrul existenţei noastre clipă de clipă, timpul universal…

Există însă şi o altă latură a lui Artur Silvestri – cea mai importantă cred eu pentru literatura română – aceea de critic literar. Două dintre cărţile lui de critică literară, dintre cele pe care a reuşit să le editeze şi să le publice au fost reeditate de doamna Mariana Brăescu, repuse în circulaţie într-un format grafic de excepţie şi anume: „Revolta fondului neconsumat. Cazul Zaharia Stancu”şi „Radiografia spiritului creol. Cazul Miron RaduParaschivescu”. Spre surpriza cititorilor nu este vorba despre Zaharia Stancu prozatorul, autorul unor mari lucrări despre care ştie toată lumea ci este vorba despre Zaharia Stancu, cel care în poezia lui deosebită valorifica fondul autentic naţional, fondul arhaic într-o formă inedită. Concepţia lui Artur Silvestri asupra criticii literare era că aceasta trebuie să aibă un punct de vedere şi de plecare antropologic. Aceste două cărţi sunt de fapt două eseuri antropologice, un punct de vedere deosebit şi complex care are tangenţă cu formaţia lui de critică literară călinesciană. În Revolta fondului neconsumat. Cazul Zaharia Stancu este vorba despre existenţă, valorificarea şi păstrarea valorilor perene ale fondului patrimonial naţional. În antiteză prezintă cazul lui Miron Radu Paraschivescu, scriitor, critic literar, jurnalist strălucit pe firmamentul ziaristicii lumii româneşti care a scris, a dedicat, a înfiinţat revistă, a avut mulţi adepţi dar pare că întotdeauna el nu a fost autentic până la capăt fiind de fapt, dincolo de valoarea lui literară recunoscută, un „creol” cultural în ceea ce priveşte amestecul valorilor culturale. Lucru care se dovedeşte deoarece deşi a sclipit foarte tare la un moment dat nu a avut continuitate şi existenţă solidă în cultură. Timpul judecă. Această carte porneşte de la imaginea conacului lui Miron Radu Paraschivescu de la Văleni pe care Artur Silvestri l-a vizitat fiind solicitat pe vremea când se ocupa de afaceri imobiliare, să se ocupe de vânzarea sa. Şi vizitând acest conac a avut impresia exactă şi fizică a decăderii celui care a strălucit.

Acum să deschidem cufărul de valori literare ale lui Artur Silvestri care cuprinde mii de pagini scrise publicate în 37 de publicaţii periodice din 1972 până în 1989, din care noi am găsit şi lucrăm la 1400 de cronici şi studii literare de care am început să ne ocupăm în acest proiect condus de doamna Mariana Brăescu să le publicăm.

Prima dintre aceste cărţi „Universul lecturilor fericite” a şi apărut. De fapt, Artur Silvestri nu dorea să le publice în această formă – aşa cum se poate înţelege dintr-una din convorbirile sale pe care o veţi putea citi în „Nu suntem singuri. Convorbiri cu Artur Silvestri” cartea pe care a anunţat-o doamna Mariana Brăescu – ci intenţiona să topească aceste cronici dar şi alte mii de fişe în sinteze ample, ambiţioase. Da,r timpul nu a avut răbdare şi nu ne-a rămas decât să preluăm forma în care au fost publicate în reviste, cu tematica, grupajul tematic pe care l-a făcut Artur Silvestri şi să realizăm publicarea lor. „Universul lecturilor fericite” înseamnă cărţi, autori, clasici şi contemporani lui Artur Silvestri pe care i-a apreciat, care l-au bucurat şi i-au oferit clipe senine de lectură în viaţa lui şi despre care a scris cu mult har, cu mult talent, unind scriitorul şi criticul literar în exprimări plastice şi extraordinar de sugestive, inedite, făcând dintr-o carte de critică literară o carte pe care o citim captivaţi.

Acesta este începutul pentru că lucrăm în continuare şi estimăm că vom publica aproximativ zece volume din această serie de cărţi de cronici literare, eseuri şi studii critice scrise şi pulbicate de Artur Silvestri.

Închei aici, întrucât timpul s-a epuizat, nu şi tema. Vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţă si sper să ne revedem la următoarele acţiuni, să fiţi alături de noi. 

 Prezentarea operein lui Artur Silvestri a fost continuată de criticul literar Lucian Gruia: „Bine v-am găsit la această întâlnire unde am să vă spun câteva cuvinte despre proza scriitorului Artur Silvestri. Când am primit cărţile acestea mi s-au părut inedite titlurile acestor cărţi. M-am întrebat ce legătură are „Perpetuum mobile” sau „Apocalypsis cum figuris” cu povestirile din cărţi? Am ajuns la concluzia că legătura o constituie o viziune asupra universului de tip clepsidră. În proza lui Artur Silvestri se întâmplă următorul fenomen: toate povestirile trimit spre metempsihoză, spre lumea de dincolo. În prefeţele pe care le-a făcut Artur Silvestri spunea că i se par nişte întâmplări pe care le-a mai trăit vreodată. Fiind vorba despre metempsihoză atunci cel mai bun simbol este clepsidra. Clepsidra care reprezintă trecerea vieţii din existenţă în nefiinţă iar apoi o nouă reîncarnare. Aşa că „Perpetuum mobile” înseamnă tocmai această existenţă veşnică. Iar „Apocalypsis cum figuris” înseamnă nu numai sfârşitul unei existenţe dar înseamnă şi dezvăluirea unor imagini care exprimă Absolutul. Vă mulţumesc foarte mult.

Publicul participant­ – scriitori, jurnalişti, mulţi bibliotecari şi reprezentanţi ai bibliotecilor din ţară,  elevi de liceu, studenţi, unii, mai vechi cunoscători şi admiratori ai operei lui Artur Silvestri, alţii mai puţin informaţi, doritori să-i citească opera – a fost foarte interesat de prezentare, pe care doar timpul acordat a limitat-o. FOTO 7 mare

În încheiere, în frumoasa tradiţie „Cărţi în dar” inaugurată de Artur Silvestri şi continuată cu mare generozitate de dna Mariana Brăescu, tuturor participanţilor li s-au oferit cărţile prezentate precum şi volumele de proză . Şi din nou am fost martorii bucuriei celor care plecau cu volumele în braţe, nerăbdători să le citească, să le ducă acasă sau la bibliotecile lor, să împartă cu alţii darul cărţii bucuria cuvântului scris cu har şi înţelepciune.

Astfel a fost  o întâlnire culturală împlinită, într-o perspectivă realistă asupra culturii, în noul Templu al Cărţii – în Biblioteca Naţională.

Damiana Marcu

Anunțuri


Pentru o vizualizare mai bună, folosiţi MOZILLA FIREFOX

__________________________________________

__________________________________________

Artur Silvestri - fondator ARP

ARTUR SILVESTRI ŞI CĂRŢILE LUI - emisiune TV

__________________________________________

Despre recuperarea patrimoniului cu Mariana Brăescu - emisiune TV

__________________________________________

ATENŢIE! NOU! EMISIUNE DOCUMENTAR TV - „Asociaţia Română pentru Patrimonium - o creaţie a lui Artur Silvestri“ >>>>>

__________________________________________

ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii - film documentar>>>>

__________________________________________

Remember Artur Silvestri – Noi suntem România tainică>>>>

__________________________________________

CELE MAI NOI APARIŢII EDITORIALE ARTUR SILVESTRI

„Aşa cum l-am cunoscut“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Fapta_culturală“.pdf>>>>

_______________________________

Revolta fondului neconsumat>>>>.pdf

_______________________________

Radiografia spiritului creol>>>>.pdf

_______________________________

Artur Silvestri - „Apocalypsis cum figuris“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Perpetuum mobile“.pdf>>>>

_______________________________

coperta I

_________________________________

Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri

_________________________________ >>>„Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice“.pdf>>> _________________________________
coperta-i ____________________________ • Cartea In memoriam ARTUR SILVESTRI- mărturii tulburătoare, prima din colecţia In memoriam Artur Silvestri. Este o carte emoţionantă, pentru că ea cuprinde sentimentele, regretele şi amintirile dumneavoastră şi ale altor oameni care l-au cunoscut, apreciat, iubit... >>>> ___________________________________ >>>In memoriam ARTUR SILVESTRI - mărturii tulburătoare.pdf>>> ___________________________________ copert-final_tipar ___________________________________

• Albumul FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE - de ARTUR SILVESTRI. Este o carte unica, ce cuprinde ultimele texte scrise de Artur Silvestri, adevărate bijuterii literare despre lumea vazută, tulburătoare prin frumuseţea sufletească şi sensibilitatea autorului lor. Albumul este ilustrat de artistul plastic Vasile Cercel.

____________________________________ >>>>Vizualizati aici ARTUR SILVESTRI: ,,Frumusetea lumii cunoscute”. pdf>>>>> ____________________________________

CĂRŢI CE VOR APĂREA ÎN CURÂND ÎN ACEEAŞI COLECŢIE

În colecţia IN MEMORIAM Artur Silvestri

• ARTUR SILVESTRI - Editorul sau grădinarul dăruit

• ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

___________________________________

Adrese de corespondenţă:

- texte despre Artur Silvestri: mariana.braescu.silvestri@gmail.com

- alte texte pentru publicat în revistele online: publicatiile.arp@gmail.com _______________________________

CELE MAI NOI APARIŢII DESPRE ARTUR SILVESTRI

VDP decembrie 2008.qxd

„IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI“, supliment al revistei „VIAŢA DE PRETUTINDENI“ puteţi citi aici >>>>>

___________________________________
____________________________________

OPERA ÎNTR-UN POSIBIL ARTICOL DE DICŢIONAR >>>>

___________________

OPINII DESPRE OPERĂ >>>>

ARTUR SILVESTRI – Opera

___________________________

ARTUR SILVESTRI - Schiţă biografică >>>>

___________________________

Slujba de înmormântare a lui Artur Silvestri, Mănăstirea Pasărea, 4 decembrie 2008

Pentru a citi mesajele de condoleanţe clik aici >>>>>

_________________

PAGINI ALESE DIN OPERA SI DIN EXEGEZA DESPRE AUTOR

CARTI DE IERI SI DE AZI

_________________________ _________________________
__________________________________ " AL CINCILEA PATRIARH " ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Decembrie 2017
L M M M V S D
« Noi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Articole preferate

_____

Temele cele mai cautate

Referinte cautate

  • Niciunul

REFERINTE/click pe tema preferata

· arhive necesare

· asociatii si organizatii

· biblioteca virtuala

· edituri arp

· efigii

· fapte de azi

· lecturi recomandate

· programul intermundus - pune romanii in legatura

· publicatii arp

· reviste romanesti

· scriitori de azi


%d blogeri au apreciat asta: