By ARP

Denumirea de Maestru, folosită adesea, capătă uneori conotaţii profunde, încărcănd emoţional şi semantic un cuvânt care, prin el însuşi, nu ar putea exprima gândul, trăirea, nu ar putea spune.

De cele mai multe ori, cuvintele sunt forma rostită a ceva,  fără  să poată exprima esenţa,  ci doar să o presupună, să te poarte spre ea, pe care, oricum, niciodată, nu o vei găsi pe calea rostirii.

Si denumirea de Inţelept este adesea statică, neputând să cuprindă povara înţeleptului, cât şi a căutării discipolului, pentru împărtăşirea a ceea ce, mai presus de a fi o taină, este, prin excelenţă, un alt fel de chin.

Mai totdeauna am considerat limbajul nearticulat superior cuvântului, tocmai datorită faptului că în el este cuprinsă şi un fel de gestică primară, care, împreună cu sunetul brut, se apropie mai mult de esenţa a ceea ce se vrea transmis.

Un fel „nesăbuit”  de comunicare, „ce aparţine vieţii, naturii universale”.

Eu personal, l-am iubit şi urmat pe tainicul  Artur Silvestri, ca pe un Intelept, în sensul greu,  al cuvântului,  pregătindu-mă să  primesc ceva din „frumuseţea lumii cunoscute”, ceva din taina ei, urmând calea inimii, care, deşi conflictuală şi chiar iraţională, este singura care duce spre adevăr, nu mintea. Această schimbare de paradigmă a adus cu ea mişcări interioare cu accente grave, făcând ca adevărul să se lepede de argumentele logice şi să se reveleze prin simţuri, semne, într-o lume diferită şi prin aceasta paralelă, în care un alt ochi s-a deschis, pentru a putea vedea acolo unde doar se poate simti. Aşa am învăţat că a crede nu înseamnă, neapărat, absenţa îndoielii, cât prezenţa plină de har a iubirii, ca singurul miracol desăvârşit  pe care omenirea îl poate trăi, ca loc comun înte Dumnezeu şi umanitate. Iubirea liberă, naturală, pentru tot, pentru că totul este viu, iubirea ca şi cale, ca şi destin, care sfăşie şi tulbură lumea ta lăuntrică, făcând posibilă desăvârşirea lină a celor din jur, prin care omul însuşi se desăvârşeşte.

Forţa magică  pe care o răspândea, în conversaţii tărzii, făcând clipa eternă, ispitindu-te să încerci atemporalitatea, aspaţialitatea, te desprindea de real, ducându-ţi spe mai departe, spre mai încolo, propriile limite. Aşa am descoperit aici-ul şi acum-ul, ca parte a eternităţii universale, ca o clipă mai mult din noianul de clipe, ce concentrează în mod dramatic şi sublim, trăiri, emoţii, experienţe irepetabile şi, prin aceasta, eterne; că măreţia gravitează în mic, în firul de iarbă şi, egal, în firul de nisip, „că există aici, pe pământ, lângă noi, la îndemâna noastră şi totuşi învizibil celorlalţi, inaccesibil celor neiniţiaţi- există un spaţiu privilegiat, un loc paradisiac, pe care, dacă ai avut norocul să-l cunoşti, nu-l mai poţi uita, apoi, toată viaţa”. 1*

Odată  ce  apare conştientizarea depăşirii propriilor limite şi convingerea că imposibilul este doar o altă formă de manifestare a posibilului, atunci  maestrul dispare şi crezi că totul s-a terminat, că dincolo de limitele deja extinse nu mai poţi să treci pentru ca ai cădea în absurd sau, pur şi simplu, „într-una din lumile posibile” ca într-un alt regn, necunoscut nici chiar de tine, nici chiar de restul.

„ … o lume despre care am fi vrut să ştim, şi să o vedem, deşi întotdeauna ne scapă înţelegerii şi rămâne de negăsit. Lumea aceea apropiată, dar necunoscută, una din multele lumi paralele cu noi, trăind în alt timp, ori mai degrabă, cu alt timp şi în altă percepţie a lui, o lume cu altfel de tipare decât timpul nostru, poate confuz, poate blestemat”. 2*

Impactul avut cu tine însuţi căpăta viaţă în cuvântul scris, atât de preţuit de Profesor, dar, care, foarte puţin spune din ceea ce se întâmpla, de fapt şi care, „nici măcar nu îţi aparţine”, vine de mai departe de tine.

„ … la început fuseseră câteva propoziţiuni însemnate în caiet… apoi, mi-am dat seama că apărusere şi un ton ieşit din împreunările d ecuvinte, ca un fel d emuzică interioară ce cânta de la sine, ca o suită aflată în afara mea dar ascultată ca venind dinăuntru. Când am înţeles că există un strat ca de ape ascunse pecare îl ghicisem cu mâna ca şi cum aş fi invârtit bagheta din lemn de scoruş, ca un solomonar, m-a cuprins un fel de înfrigurare şi o specie de uimire;” … este un moment tainic, unic, miraculos, de comunicare înte om şi „Marele Anonim”pe care numai un iniţiat îl poate prinde, este magie vie ca şi apa sfinţită care te vindecă, te deschide, te modifică; „ … o stare de navigator singuratic ce întrezăreşte, undeva, departe, un ţărm care nu se gaşeste pe nici o hartă.” 2*

O dată ce a împărtăşit cu tine această experienţă, însuşi maestrul a fost „totalmente transformat, a devenit cântec” 3* : transformă-te în arcuş şi vei începe să cânţi, Totul va începe să cânte, un cântec „universal” , „pentru că există acel loc unde Gând-Spirit, Spaţiu-Timp sunt unul şi acelaţi lucru, risipit egal şi de ajuns în tot ceea ce există.” 4*

Aşa rămânem în rezonanţă pentru că începutul a fost deja făcut şi nu se poate decât mai departe, cu un acelaşi-alt maestru, întru o altă taină, altă experienţă, alt dincolo.

Si toate acestea pentru a învăţa mergerea pe un drum care nu există, doar te deschide mergând. Atunci ajungi la revelaţia că, deşi a dispărut, maestrul continuă să existe, în „sunet şi simbol”,  într-o „coincidenţă sau o taină?”, în „o clipă  care schimbă viaţa”, într-un „pictor necunoscut”, în „concert fără sfărşit”, în „ultima floare a toamnei” 5*  în vântul ce disemineză seminţele trandafirului risipit cât si în furtună., cât şi în „rugăciunea pioasă a lupilor prin care s-a urcat la lună”. 4*

Din toată  această mistuire, rămâne un tăcine viu prin care se naşte scrisul ca „un „cer sufletesc”, ca un cer de trăiri atât de profunde ce mă fac uneori să simt o libertate fără egal, nu atât spirituală cât şi reală, ca atunci când, stând deasupra apei şi sub cer, încetez să mai am, chiar şi pentru câteva clipe, o existenţă corporală.” 6*

„Uite, Dimitrie, … eu Artur, sunt şi scaunul ăsta şi masa asta cu praful ei stelar aşternut aşa de subţire că nici nu-l vezi! Dar mai ales sunt văzduhul care dă aripi pasărei măreţe să se înalţe spre ceruri şi sunt şi acea pasăre.

Sunt fumul tău de ţigară, sunt cuvântul şi sunt liber!

Liber să  fac ce vreau, să fiu cu cine doresc şi cât de mult doresc. Stiu că tu, Dimitrie, mă înţelegi , deoarece ne-am mai întâlnit în această nebuloasă care leagă Fiinţa de Nefiinţă, care leagă Clipa de Eternitate…” 4*

Si atunci?

„In curgerea pe nesimţite a timpului

In mişcarea lui fără formă,

Cine-nfloreşte florile?” 7*

_______________

1* Mircea Eliade, „Noaptea de Sânziene”, Editura Tana, 2009,vol. I, pag.87

2* Artur Silvestri, „Perpetuum mobole”, Editura Carpathia Press, 2005, pag.9; pag. 3

3* Osho, „Tantra: la suprema comprensión”,Edicion Gulaab, 2001, pag.12

4* In memoriam, „Artur Silvestri, marturii tulburatoare”, Ed.Carpathia, 2009, pag.67

5* Artur Silvestri, „ Frumuseţea lumii cunoscute”, Ed. Carpathia Press, 2009

6* Nusa Ilisie, „Livada cu dragoste”, Ed. Carpathia Press, 2007,pag.3

7* Maitreyi Devi, „Dragostea nu moare”,  Ed. Amaltea, 1999, pag.9

NUŞSA ILISEI

Anunțuri


Pentru o vizualizare mai bună, folosiţi MOZILLA FIREFOX

__________________________________________

__________________________________________

Artur Silvestri - fondator ARP

ARTUR SILVESTRI ŞI CĂRŢILE LUI - emisiune TV

__________________________________________

Despre recuperarea patrimoniului cu Mariana Brăescu - emisiune TV

__________________________________________

ATENŢIE! NOU! EMISIUNE DOCUMENTAR TV - „Asociaţia Română pentru Patrimonium - o creaţie a lui Artur Silvestri“ >>>>>

__________________________________________

ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii - film documentar>>>>

__________________________________________

Remember Artur Silvestri – Noi suntem România tainică>>>>

__________________________________________

CELE MAI NOI APARIŢII EDITORIALE ARTUR SILVESTRI

„Aşa cum l-am cunoscut“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Fapta_culturală“.pdf>>>>

_______________________________

Revolta fondului neconsumat>>>>.pdf

_______________________________

Radiografia spiritului creol>>>>.pdf

_______________________________

Artur Silvestri - „Apocalypsis cum figuris“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Perpetuum mobile“.pdf>>>>

_______________________________

coperta I

_________________________________

Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri

_________________________________ >>>„Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice“.pdf>>> _________________________________
coperta-i ____________________________ • Cartea In memoriam ARTUR SILVESTRI- mărturii tulburătoare, prima din colecţia In memoriam Artur Silvestri. Este o carte emoţionantă, pentru că ea cuprinde sentimentele, regretele şi amintirile dumneavoastră şi ale altor oameni care l-au cunoscut, apreciat, iubit... >>>> ___________________________________ >>>In memoriam ARTUR SILVESTRI - mărturii tulburătoare.pdf>>> ___________________________________ copert-final_tipar ___________________________________

• Albumul FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE - de ARTUR SILVESTRI. Este o carte unica, ce cuprinde ultimele texte scrise de Artur Silvestri, adevărate bijuterii literare despre lumea vazută, tulburătoare prin frumuseţea sufletească şi sensibilitatea autorului lor. Albumul este ilustrat de artistul plastic Vasile Cercel.

____________________________________ >>>>Vizualizati aici ARTUR SILVESTRI: ,,Frumusetea lumii cunoscute”. pdf>>>>> ____________________________________

CĂRŢI CE VOR APĂREA ÎN CURÂND ÎN ACEEAŞI COLECŢIE

În colecţia IN MEMORIAM Artur Silvestri

• ARTUR SILVESTRI - Editorul sau grădinarul dăruit

• ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

___________________________________

Adrese de corespondenţă:

- texte despre Artur Silvestri: mariana.braescu.silvestri@gmail.com

- alte texte pentru publicat în revistele online: publicatiile.arp@gmail.com _______________________________

CELE MAI NOI APARIŢII DESPRE ARTUR SILVESTRI

VDP decembrie 2008.qxd

„IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI“, supliment al revistei „VIAŢA DE PRETUTINDENI“ puteţi citi aici >>>>>

___________________________________
____________________________________

OPERA ÎNTR-UN POSIBIL ARTICOL DE DICŢIONAR >>>>

___________________

OPINII DESPRE OPERĂ >>>>

ARTUR SILVESTRI – Opera

___________________________

ARTUR SILVESTRI - Schiţă biografică >>>>

___________________________

Slujba de înmormântare a lui Artur Silvestri, Mănăstirea Pasărea, 4 decembrie 2008

Pentru a citi mesajele de condoleanţe clik aici >>>>>

_________________

PAGINI ALESE DIN OPERA SI DIN EXEGEZA DESPRE AUTOR

CARTI DE IERI SI DE AZI

_________________________ _________________________
__________________________________ " AL CINCILEA PATRIARH " ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Noiembrie 2017
L M M M V S D
« Noi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

_____

Temele cele mai cautate

Referinte cautate

  • Niciunul

REFERINTE/click pe tema preferata

· arhive necesare

· asociatii si organizatii

· biblioteca virtuala

· edituri arp

· efigii

· fapte de azi

· lecturi recomandate

· programul intermundus - pune romanii in legatura

· publicatii arp

· reviste romanesti

· scriitori de azi


%d blogeri au apreciat asta: