By ARP

Nemărginită iubire! Două cuvinte ce definesc sentimentul purtat de doamna Mariana Brăescu Silvestri, pentru omul cu care şi-a împletit 25 de ani de căsnicie, Omul între oameni – ARTUR SILVESTRI – care la vârsta de 55 de ani, în zi de Mare Praznic al Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie 2008), şi-a răsfirat aripile şi a zburat la Cer, singur, precum singur venise pe pământ.

De atunci s-au scurs şase luni. Câte lacrimi au curs?! Oare, se vor putea măsura vreodată? Şi câtă muncă! Mai ales, câte proiecte au fost puse la cale pentru cinstirea memoriei scriitorului, istoricului, filozofului Artur Silvestri! Deşi răvăşită sufleteşte după pierderea omului drag, doamna Mariana Brăescu Silvestri se pare că doar pentru neuitarea soţului ei trăieşte. Tărie găseşte în bunătatea Lui Dumnezeu.

In penultimă zi de Florar (30 mai 2009), a fost rânduită comemorarea a şase luni de la trecerea în nefiinţă a Domnului Artur Silvestri, cel ce numai cu câţiva ani în urmă pornise la drum cu un proiect mare şi măreţ totodată, unic, fiindcă în jurul lui avea să adune o mare masă de oameni de pe toată suprafaţa pământului:  Asociaţia Română pentru Patrimoniu (ARP). Slujba de pomenire a fost  săvârşită cât mai aproape de Cer, pe Muntele Geahlău, în localitatea Ceahlău, judeţul Nemţ, la casa pe care, cu puţin timp în urmă, din pură întâmplare, familia Mariana şi Artur Sivestri o cumpăraseră. Dorinţa doamnei Mariana Brăescu Silvestri a fost ca şi această comemorare să fie însemnată cu evenimente de  importanţă spirituală şi culturală, iar printre participanţi să se afle scriitori, istorici, critici literari şi alte persoane iubitoare de cultură, mai ales cei ce l-au iubit şi preţuit pe Artur Silvestri. Au fost prezente trup şi suflet persoane sosite de pe întreg cuprinsul ţării, printre care: Sabin Bodea, Cezarina Adamescu, Nae Georgeascu, Doina Georgescu, Florentin Popescu, Geo Călugăru, Elisabeta Iosif, Elena Armenescu, Aurel Anghel, Alexandru Stănciulescu Bârda, Lucia Olaru Naneti, Dumitru Olaru, Cleopatra Lorinţiu, Bernard Lorinţiu, Nastasia Maniu, Cătălin Bordeianu, Valentin Ciucă, Theodor Râpan, Carmen Preda, Elvira Irsai, Maria Vaida, Mugur Kreiss, Maria Anghel, Rodica Avram, Tudor Stoica şi mulţi alţii, dar şi persoane sosite de peste mări şi ţări, spre exemplu Elena Buică din Canada.

Cuvintele nu ajung pentru a reda toate sentimentele, simţămintele care te copleşesc, iar la un moment dat, oricât te-ai crede de puternic, te trădează lacrima ce stăruie cu încăpăţânare la colţul ochiului sau se prelinge pe obraz.

În câteva ore am asistat la evenimente de o mare, extraordinar de mare însemnătate, iar toate acestea au fost dorite şi organizate de doamna Mariana Brăescu Silvestri, spre veşnica pomenire a iubitorului de condei Artur Silvestri, trimis de Dumnezeu pe pământ cu o onorabilă misiune culturală şi totodată omenească, pe care n-a pregetat să şi-o îndeplinească.

Acesta este locul meu pe pământ “, mărturisea într-una dintre cărţi Artur Silvestri despre casa de pe Ceahlău. Acum, la şase luni de la plecarea lui la Cer, tocmai această casă a fost inaugurată drept “CASA MEMORIALĂ ARTUR SILVESTRI”. Vopsită în culorile roşu şi alb, roşu aprins, intens, ca floarea macului sau ca sângele omului în care freamătă sănătatea, iar alb ca aripile de înger, pare o floare ţesută pe un imens covor cu nenumărate nuanţe de verde, covor aşternut pe întreg piscul muntelui, loc de verdeaţă, odihnă şi pace sufletească. Două portrete mari ce-l reprezintă pe Artur Silvestri la vârsta tinereţii, şi la vârsta maturităţii, însoţesc inscripţia. Din cel de al doilea tablou, Artur Silvestri cu înfăţişarea-i binecunoscută, pare că străbate cu privirea peste crestele munţilor, dincolo de zare şi spune: “Aici este locul meu pe pământ, însă mă reped un pic dincolo de zare, unde mă aşteaptă încă o misiune… O parte din mine rămâne aici, cu voi…“. Panoul cu inscripţia şi portretele este mare cât peretele dinspre drum al casei, şi poate fi văzut de orice trecător.

In curtea Casei memoriale, lângă drum a fost înălţată o Troiţă căreia i-a fost rânduită sfinţirea. Lucrată în stil maramureşean, din lemn sculptat, Troiţa a fost aşezată pe un postament larg şi înalt, prevăzut cu trei trepte, rezistent ca piatra de munte  din care a fost făcut, loc ce-l cheamă pe trecător la un moment de adăstare pentru rugăciune în linişte. “Nu suntem singuri“ este scris în partea de sus a Troiţei. Un pic mai jos, stau mărturie cuvintele “In memoriam Artur Silvestri– scriitor“. Cuvinte simple, modeste, care, iartă-mă, Doamne, parcă sunt prea sărace pentru cât de imensă a fost activitatea celui pomenit!

Aseară, când am sosit din Bucureşti, norii lăcrimau din belşug, udând pământul. Azi, până şi norii s-au dat la o parte, cuminţi, făcându-i loc şi soarelui să participe la sfinţirea Troiţei şi la Slujba de pomenire. Se pare că au ascultat ruga de aseară rostită către Dumnezeu de doamna Mariana  Brăescu Silvestri: “Măcar în timpul Sfinţirii Troiţei să nu mai plouă!”. I s-au alăturat rugile noastre, cei ce veniserăm de departe cu sufletele înduioşate, pline de evlavie pentru comemorarea celui ce ne-a adunat şi de această dată în chip tainic.

De o parte şi de alta a Troiţei, stau rânduite cărţile publicate în memoria lui Artur Silvestri, Mărturii tulburătoare – antologie colectivă şi Frumuseţea lumii văzută – de Artur Silvestri – o adevărată bijuterie literară, precum şi cartea ce va fi lansată în momentele următoare, intitulată Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice, autoarea fiind Cleopatra Lorinţiu.

În dreapta Trioţei, parcă făcând parte din tăria stâncilor şi din minunăţia peisajului, un epitaf compus de poetul Teofil Răchiţeanu, curge sub portretul Marelui Om trecut în veşnicie: Pâlpâie, nouă, deasupra lumii o stea… / O proaspătă lacrimă, Doamne, de-a Ta? / Ori poate sufletul lui Silvestri Artur / Care de sus luminează cu focul lui pur?

Slujba de  sfinţire a Troiţei a fost săvârşită de un sobor de cinci preoţi, printre care Ion Irina – de la parohia Bistricioara şi Alexandru Stănciulescu Bârda de la parohia din Mehadia, judeţul Mehedinţi, preot-scriitor, colaborator al publicaţiilor ARP, şi al altor proiecte culturale şi sociale iniţiate de Artur Silvestri. Răsună pe Cehlău Cântece de Slavă Lui Dumnezeu şi rugăciuni de veşnică pomenire pentru cel ce cu numai şase luni în urmă ne transmitea “doriri de bine”. Înălţătoare şi totodată copleşitoare momente! Lacrimi şi evlavie pe chipurile tuturor, fie că sunt loalnici, fie că sunt dintre cei sosiţi de departe. Cu aceeaşi apă sfinţită am fost stropiţi cu toţii. Sufletele nu cunosc hotare!

Preotul din Bistricioara a ţinut o cuvântare, în special localnicilor, să nu uite că satul lor a fost binecuvântat de înălţarea unei Troiţe, ca loc de rugăciune, de către persoane care, deşi n-au locuit aici tot timpul, iubesc aceste meleaguri.

Cuvintele rostite de preotul Alexandru Stanciulescu Bârda porneau din suflet pentru sufletul unui prieten, pentru memoria unei persoane căreia îi simţi lipsa, pentru fapta unui om care merită toată dragostea şi preţuirea. Erau vorbe de mare preţuire pentru doamna Mariana Brăescu Silvestri, pentru  tot ce realizează în memoria soţului ei.

Cu toţii ne-am adunat la rădăcina Crucii care face legătura dintre Cer şi pământ, dintre cei plecaţi şi cei prezenţi”, spune Preotul Alexandru Stănciulescu Bârda, cuvintele lui coborând, parcă, din Cer şi plutind apoi peste munţi şi văi. “Felicitări doamnei Mariana Brăescu Silvestri, pentru faptul că a adunat aici grupul de scriitori şi grupul de localnici. Artur a iubit locurile acestea. A vrut să fie printre oamenii din popor, a fost un om mare care lasă un semn important în satul Ceahlău. Doamna Mariana Brăescu Silvestri este o femeie creştină şi o femeie româncă, ce respectă rânduielile pentru soţul ei iubit. De aici se vede cât de importantă este familia. Doamna Mariana dovedeşte tuturor, dar, mai ales, Lui Dumnezeu cât de importantă este puterea rugăciunii. Ea nu se bazează pe aşteptarea întoarcerii soţului, ci a regăsirii cu el în Cer, în veşnicie”.

Udate cu lacrimi au fost cuvintele rostite de doamna Mariana Brăescu Silvestri. Cât de mult şi-a iubit soţul? Cuvintele nu ajung pentru această mărturisire! Mulţumind în primul rând Lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care i l-a dat ca să cinstească aşa cum se cuvine memoria soţului ei, a adresat apoi mulţumiri celor prezenţi la comemorare, oficialităţilor locale, localnicilor adunaţi în număr mare, pe feţele cărora se citea evlavia, pioşenia. Invitaţi să primească pachete cu bucate pentru sufletul celui pomenit, localnicii s-au simţit intimidaţi, mai ales, de gestul doamnei Mariana Brăescu Silvestri de a le dărui cărţi în memoria celui ce a fost scriitorul, filozoful, istoricul Artur Silvestri.

Am văzut atâta bucurie în ochii lor umezi! Ca pe nişte minuni strângeau cărţile la piept! Un grup de săteni s-a adunat în jurul meu, instantaneu, iar când le-am făcut destăinuirea că dintre cei ce au scris în aceste volume se află aici, s-au minunat şi mai tare şi au dorit să aibă notată data şi înprejurarea în care au primit în dar aceste cărţi. “Ca să se pomenească, fiindcă şi noi mai citim seara, când ne aşezăm la odihnă” – mi-a spus o localnică.

Încerc să exprim în cuvinte momentele, dar îmi vin în minte mereu cele scrise de tainicul meu prieten, Artur Silvestri într-una dintre cărţi: “Cuvintele nu spun totul”.

Masa de Veşnică pomenire a avut loc la restaurantul-pensiune din localitate, iar slujba de sfinţire a bucatelor a fost săvârşită de cei cinci preoţi.

După servirea aperitivului, am fost invitaţi să vizionăm “Filmul documentar Artur Silvestri”, o realizare uimitoare, care cuprinde crâmpeie din imensa lui activitate scriitoricească. A fost, în ceea ce mă priveşte, cea mai mare ocazie de a-l cunoaşte pe cărturarul Artur Silvestri. Printre lacrimi, cu o tristeţe care te dărâma, pur şi simplu, dar cu o imensă demnitate şi preţuire pentru opera culturală a soţului ei, Doamna Mariana Brăescu Silvestri prezenta materialele filmate: cărţi, reviste, manuscrise, scrisori, documente mărturisitoare de o muncă titanică,  pe o perioadă de decenii. Înregistrările filmate cu ocazia diferitelor evenimente, au demonstrat cine era, de fapt, Artur Silvestri. Nu ştiu ce a înţeles fiecare dintre noi, dar eu, în filmul acela, în cuvintele rostite la microfon în faţa unui auditoriu, am văzut la Domnul Artur Silvestri tocmai înţelepciunea omului de la sat, cum era mai de demult, când orice vorbă era spusă cu rost şi când vorba devenea faptă. Poate că, acesta a fost unul dintre motivele care, tainic, m-a legat de Omul Artur Silvestri, deşi, personal nu-l cunoscusem. Şi iată că, iarăşi cuvintele nu pot spune totul, fiindcă sunt fenomene care se petrec dincolo de cuvinte. “Vorbea ca şi când ar fi vorbit pentru eternitate – spunea doamna Mariana Brăescu Silvestri. Bucuria lui era ceea ce putea dărui celorlalţi. Am avut şansa de a trăi lângă un om de excepţie”.

Şi ca să continue proiectul iniţiat de soţul ei, doamna Mariana Brăescu Silvestri a înmânat scriitorilor Valentin Ciucă şi Cătălin Bordeianu premiile “Artur Silvestri – Asociaţia Română pentru Patrimoniu”.

Lansarea cărţii In memoriam Artur Silvestri “Vocaţia căii singuratice”, Editura Carpathia, 2009, autoare Cleopatra Lorinţiu, a însemnat încă un moment important în programul de comemorare a cernerii timpului, timp de şase luni de la plecarea în eternitate a prietenului nostru tainic, scriitorul Artur Silvestri.

Doritoare de a-l omagia prin evocarea amintirilor,  preţuindu-i fapta, s-au dovedit a fi numeroase persoane. Astfel au luat cuvântul Nae Georgescu, Lucia Olaru Naneti, Elena Buică, Sabin Bodea, Cezarina Adamescu, Geo Călugăru, şi au fost încă mulţi doritori, dar mirosul de pe mese al sărmăluţelor aşezate cu măiestrie pe platouri ne chema îmbietor şi nu se cădea să refuzăm, mai ales că erau pregătite de doamna Maria Hulpaşu din Grinţeşti, ajutorul de nădejde al familiei Silvestri, la Ceahlău.

Sub lacrimile norilor, sub grija doamnei Mariana Brăescu Silvestri ne-am îmbarcat în autocare şi am plecat către casele noastre, străbătând din nou România, de data aceasta de la Nord la Sud, pe un traseu mirific, aşa cum sunt multe peisaje la noi în ţară.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe prietenul nostru drag Artur Silvestri, iar noi să-i purtăm veşnică pomenire. Amin.
IOANA  STUPARU

Anunțuri


Pentru o vizualizare mai bună, folosiţi MOZILLA FIREFOX

__________________________________________

__________________________________________

Artur Silvestri - fondator ARP

ARTUR SILVESTRI ŞI CĂRŢILE LUI - emisiune TV

__________________________________________

Despre recuperarea patrimoniului cu Mariana Brăescu - emisiune TV

__________________________________________

ATENŢIE! NOU! EMISIUNE DOCUMENTAR TV - „Asociaţia Română pentru Patrimonium - o creaţie a lui Artur Silvestri“ >>>>>

__________________________________________

ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii - film documentar>>>>

__________________________________________

Remember Artur Silvestri – Noi suntem România tainică>>>>

__________________________________________

CELE MAI NOI APARIŢII EDITORIALE ARTUR SILVESTRI

„Aşa cum l-am cunoscut“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Fapta_culturală“.pdf>>>>

_______________________________

Revolta fondului neconsumat>>>>.pdf

_______________________________

Radiografia spiritului creol>>>>.pdf

_______________________________

Artur Silvestri - „Apocalypsis cum figuris“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Perpetuum mobile“.pdf>>>>

_______________________________

coperta I

_________________________________

Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri

_________________________________ >>>„Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice“.pdf>>> _________________________________
coperta-i ____________________________ • Cartea In memoriam ARTUR SILVESTRI- mărturii tulburătoare, prima din colecţia In memoriam Artur Silvestri. Este o carte emoţionantă, pentru că ea cuprinde sentimentele, regretele şi amintirile dumneavoastră şi ale altor oameni care l-au cunoscut, apreciat, iubit... >>>> ___________________________________ >>>In memoriam ARTUR SILVESTRI - mărturii tulburătoare.pdf>>> ___________________________________ copert-final_tipar ___________________________________

• Albumul FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE - de ARTUR SILVESTRI. Este o carte unica, ce cuprinde ultimele texte scrise de Artur Silvestri, adevărate bijuterii literare despre lumea vazută, tulburătoare prin frumuseţea sufletească şi sensibilitatea autorului lor. Albumul este ilustrat de artistul plastic Vasile Cercel.

____________________________________ >>>>Vizualizati aici ARTUR SILVESTRI: ,,Frumusetea lumii cunoscute”. pdf>>>>> ____________________________________

CĂRŢI CE VOR APĂREA ÎN CURÂND ÎN ACEEAŞI COLECŢIE

În colecţia IN MEMORIAM Artur Silvestri

• ARTUR SILVESTRI - Editorul sau grădinarul dăruit

• ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

___________________________________

Adrese de corespondenţă:

- texte despre Artur Silvestri: mariana.braescu.silvestri@gmail.com

- alte texte pentru publicat în revistele online: publicatiile.arp@gmail.com _______________________________

CELE MAI NOI APARIŢII DESPRE ARTUR SILVESTRI

VDP decembrie 2008.qxd

„IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI“, supliment al revistei „VIAŢA DE PRETUTINDENI“ puteţi citi aici >>>>>

___________________________________
____________________________________

OPERA ÎNTR-UN POSIBIL ARTICOL DE DICŢIONAR >>>>

___________________

OPINII DESPRE OPERĂ >>>>

ARTUR SILVESTRI – Opera

___________________________

ARTUR SILVESTRI - Schiţă biografică >>>>

___________________________

Slujba de înmormântare a lui Artur Silvestri, Mănăstirea Pasărea, 4 decembrie 2008

Pentru a citi mesajele de condoleanţe clik aici >>>>>

_________________

PAGINI ALESE DIN OPERA SI DIN EXEGEZA DESPRE AUTOR

CARTI DE IERI SI DE AZI

_________________________ _________________________
__________________________________ " AL CINCILEA PATRIARH " ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Decembrie 2017
L M M M V S D
« Noi    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

_____

Temele cele mai cautate

Referinte cautate

  • Niciunul

REFERINTE/click pe tema preferata

· arhive necesare

· asociatii si organizatii

· biblioteca virtuala

· edituri arp

· efigii

· fapte de azi

· lecturi recomandate

· programul intermundus - pune romanii in legatura

· publicatii arp

· reviste romanesti

· scriitori de azi


%d blogeri au apreciat asta: