Arhivă pentru Aprilie 2010

22
Apr
10

Karina Drăgaş: Cărţi de Artur Silvestri

Lansarea cărţilor „Revolta fondului neconsumat (Cazul Zaharia Stancu)“ şi „Radiografia spiritului creol (Cazul Miron Radu Paraschivescu)“ de Artur Sllvestri – volume îngrijite de Mariana Brăescu Silvestri – a avut loc în după-amiaza zilei de 14 aprilie a.c. în cadrul Târgului GAUDEAMUS. la standul Editurii Carpathia.

Despre regretatul autor a vorbit scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, soţia scriitorului, care a subliniat, printre altele, rolul acestuia în promovarea culturii autentice. Alte comentarii despre autor: profesoara Maria Vaida, poetul bucureştean şi diplomatul Theodor Răpan şi scriitorul Al. Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România. Acesta din urmă a evidenţiat personalitatea lui Artur Silvestri ca istoric al civilizaţiilor, promotor cultural, ca descoperitor şi editor al „Jurnalului lui Pius Servien“, în 1984. Preşedintele Ligii Scriitorilor din România a vorbit şi despre importanţa Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, înfiinţată de Artur Silvestri, asociaţie care promovează personalităţi culturale şi ştiinţifice din România Tainică. În încheierea intervenţiei sale, Al. Florin Ţene a citit două poezii din volumul său de versuri „Ziua a şaptea după Artur“, dedicat lui Artur Silvestri. La final, publicul a primit în dar cărţi semnate de Artur Silvestri.

KARINA DRĂGAŞ

Anunțuri
01
Apr
10

NR. 3/2010

01
Apr
10

Artur Silvestri: „Cuvinte la zile mari: Sf Paşti 2008 “

Găsesc de folos ca, în Zi Mare, să recapitulez pentru mine câteva din chipurile si prezenţele care îmi sunt un reazem şi argumente pentru a spune că în ceea ce fac nu este o greşeală si că , dacă am pornit într-acolo unde socoteam că trebuie să pornim, înseamna că a venit timpul să reclădim şi să renunţăm la distrugerile sinucigase de până acum . La aceasta ne îndeamnă felul însuşi cum suntem constituiţi  si, deopotrivă , ecourile ce ne vin din vechime în forme şi cuvinte care ne sunt inteligibile si pe care, la rândul nostru , ne străduim să le facem înţelese şi altora, pentru a fi utile azi, mâine şi în timpul nedesluşit  ce ne aşteaptă. Căci, la drept vorbind, altă cale nu ar putea fi. Să ne facem că nu le auzim ar însemna să ne arătăm ne-aşezarea şi să ne recunoaştem nevrednici; să le uităm ar fi să nu mai avem  principiul însuşi de alcătuire; să le schimonosim nu se poate închipui, căci am trăi degeaba. Destul că sunt unii, si nu putini, care, în indefinitul compoziţiei lor sufleteşti mărunte, nici măcar nu mai ştiu de unde vin si unde se duc şi a căror înclinatie catre urât şi  rău stă nu doar împotriva celulei originare  negând întreaga istorie de unde au iesit ca întocmiri,   ci si  in contra Naturii insasi , cu pecetile ei ce le sunt ininteligibile , straine si de sens abscons .Noi ,insa, avem legitimitatea faptului trait si a lumii de origina cu mesajele ei i-modificabile , pe care ni le-am insusit . >>>>

01
Apr
10

Virgiliu Eustaţiu Radulian: „Eram amândoi intelectuali creştini, aparţinând trup şi suflet aceluiaşi univers sufletesc“

L-am cunoscut pe Artur Silvestri în primăvara anului 2003, mai precis dânsul m-a căutat şi m-a invitat să luăm legătura. De natura relaţiilor ce le-am stabilit, grăitor şi semnificativ este textul unei scrisori ce mi-a trimis în 23 aprilie 2003, de Sfintele Sărbători ale Paştelui:

Hristos a înviat! Fie ca Pacea şi Binecuvântarea să ne facă să alungăm răul ce ne ameninţă şi să ne aducă gândul bun, înfăptuitor şi senin, nouă şi celor ce vor fi pe pământ, după noi, vorbind şi trăind româneşte”.

Din zorii cunoaşterii şi prieteniei între noi, Artur Silvestri se înfăţişa precum a fost întotdeauna, drept şi demn, om luminos, credincios, optimist şi senin sufleteşte, încrezător în puterea binelui şi a credinţei, smerit şi modest, muncitor şi harnic, dăruit total cauzei românismului, a naţiei sale (noastre). Adică aşa cum l-am cunoscut şi l-am preţuit neîntrerupt cu toţii, aşa cum stăruie şi acum în memoria şi conştiinţa noastră.

La convergenţa opiniilor, acţiunilor şi faptelor noastre culturale au contribuit multe preocupări de interes şi de acţiune comune, cât şi cultivarea aceloraşi valori morale, culturale şi spirituale, consacrate prin faptele şi pildele vieţuirii noastre, ca şi intelectuali, creştini şi cărturari aparţinând trup şi suflet aceluiaşi univers sufletesc. >>>>

01
Apr
10

Elisabeta Iosif: „Cel ce a fost pentru mine «Înţeleptul Cetăţii»“

Pe frontispiciul Bibliotecii din Teba, în urmă cu 5000 de ani, au fost înscrise următoarele cuvinte: “Cartea- leac pentru suflete”.

Dacă  ne ridicăm la alt nivel de înţelegere, cartea e un simbol al Universului, iar Universul este o imensă carte, ce reprezintă Revelaţia şi prin-extensie, manifestarea la nivelul omului, inteligenţa sa individuală.

O carte de “Convorbiri”, care să cuprindă şi o astfel de înţelepciune, se gândea să construim împreună, încă din 2004. O carte deschisă, care să includă inteligenţa şi geniul neamului. Scrisă din inimă, o carte deschisă îi dă posibilitatea celui care o citeşte să-i descopere înţelesul. Pentru că ea îi dă la iveală scriitorului gândurile şi sentimentele.

Acest gând venea de la faptul că, la 50 de ani îi dăruisem o “ora de convorbiri”  în ciclul “Înţelepţii Cetăţii”, un program iniţiat de mine, ca realizator, la Radio România Cultural,. Profesorul, specialistul în istoria civilizaţiilor, managerul cultural al unor trusturi editoriale (atunci numai Carpathia Press), scriitorul, care cunoscuse atâtea personalităţi româneşti şi universale avea însă mult mai multe de spus. >>>>

01
Apr
10

Alexandru.T Drăgănescu: „Aşa a fost “

În cursul anului şcolar cât am funcţionat în comuna Plosca, s-a născut şi feciorul nostru, Gabriel, cel care a fost îngrijit în timp ce soţia mea era la şcoală, profesoară fiind, de către ţaţa Anica, aceea care mă crescuse şi pe mine. Era un fel de doică, dar care n-avea cine ştie ce carte, numai patru clase primare şi, totuşi, având un deosebit simţ matern şi o inteligenţă nativă, se pricepea de minune să crească pe cei mici.

Am fost şi voi fi totdeauna recunoscător acestei fiinţe care, cu blândeţe şi răbdare, m-a crescut şi pe mine şi în primii ani şi pe feciorul nostru, Gabriel.

Am fost şi suntem mândri că avem un asemenea copil dezvoltat la trup şi minte, deosebit de armonios, cu deosebite calităţi umane, stăpânit de curiozitate şi pasiune pentru citit încă din primii ani petrecuţi la grădiniţa scolara, care prin muncă, perseverenţă şi ambiţie a reuşit ca în toate formele de învăţământ pe care le-a străbătut să fie primul. >>>>

01
Apr
10

Const. Miu: „Poetica uimirii şi estetica privirii“

Paginile care alcătuiesc volumul postum – Artur Silvestri, Frumuserţea lumii cunoscute (zile de neiutat) –, Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2009, reprezintă „notaţiile zilnice, dintr-o agendă mică, maronie” (p. 6), socotite de către autor „l’esquisse d’un livre” – schiţa unei viitoare cărţi.

Cine parcurge paginile acestui album (aşa cum l-a gândit şi alcătuit Mariana Brăescu Silvestri) va putea lesne sesiza o adevărată poetică a uimirii autorului, la vederea şi revederea unei botanici şi a unei faune ştiute, care în ultimele două luni ale vieţii sale capătă dimensiuni şi culori stranii.

Bunăoară, revăzut după multă vreme, Parcul Cişmigiu pare o altfel de realitate – una ca de fotografie estompată de patina timpului. (cf. p. 36). Vegetaţia sălbatică lasă impresia de alt timp, „care să pună însăşi existenţa oraşului în paranteză” (p. 36).

De reţinut că poetica uimirii este indisolubil legată de o estetică a privirii. Aceasta este detectabilă în anumite momente ale zilei. Elocvente sunt notaţiile care poartă titlul Trandafirul roşu. >>>>
Pentru o vizualizare mai bună, folosiţi MOZILLA FIREFOX

__________________________________________

__________________________________________

Artur Silvestri - fondator ARP

ARTUR SILVESTRI ŞI CĂRŢILE LUI - emisiune TV

__________________________________________

Despre recuperarea patrimoniului cu Mariana Brăescu - emisiune TV

__________________________________________

ATENŢIE! NOU! EMISIUNE DOCUMENTAR TV - „Asociaţia Română pentru Patrimonium - o creaţie a lui Artur Silvestri“ >>>>>

__________________________________________

ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii - film documentar>>>>

__________________________________________

Remember Artur Silvestri – Noi suntem România tainică>>>>

__________________________________________

CELE MAI NOI APARIŢII EDITORIALE ARTUR SILVESTRI

„Aşa cum l-am cunoscut“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Fapta_culturală“.pdf>>>>

_______________________________

Revolta fondului neconsumat>>>>.pdf

_______________________________

Radiografia spiritului creol>>>>.pdf

_______________________________

Artur Silvestri - „Apocalypsis cum figuris“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Perpetuum mobile“.pdf>>>>

_______________________________

coperta I

_________________________________

Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri

_________________________________ >>>„Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice“.pdf>>> _________________________________
coperta-i ____________________________ • Cartea In memoriam ARTUR SILVESTRI- mărturii tulburătoare, prima din colecţia In memoriam Artur Silvestri. Este o carte emoţionantă, pentru că ea cuprinde sentimentele, regretele şi amintirile dumneavoastră şi ale altor oameni care l-au cunoscut, apreciat, iubit... >>>> ___________________________________ >>>In memoriam ARTUR SILVESTRI - mărturii tulburătoare.pdf>>> ___________________________________ copert-final_tipar ___________________________________

• Albumul FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE - de ARTUR SILVESTRI. Este o carte unica, ce cuprinde ultimele texte scrise de Artur Silvestri, adevărate bijuterii literare despre lumea vazută, tulburătoare prin frumuseţea sufletească şi sensibilitatea autorului lor. Albumul este ilustrat de artistul plastic Vasile Cercel.

____________________________________ >>>>Vizualizati aici ARTUR SILVESTRI: ,,Frumusetea lumii cunoscute”. pdf>>>>> ____________________________________

CĂRŢI CE VOR APĂREA ÎN CURÂND ÎN ACEEAŞI COLECŢIE

În colecţia IN MEMORIAM Artur Silvestri

• ARTUR SILVESTRI - Editorul sau grădinarul dăruit

• ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

___________________________________

Adrese de corespondenţă:

- texte despre Artur Silvestri: mariana.braescu.silvestri@gmail.com

- alte texte pentru publicat în revistele online: publicatiile.arp@gmail.com _______________________________

CELE MAI NOI APARIŢII DESPRE ARTUR SILVESTRI

VDP decembrie 2008.qxd

„IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI“, supliment al revistei „VIAŢA DE PRETUTINDENI“ puteţi citi aici >>>>>

___________________________________
____________________________________

OPERA ÎNTR-UN POSIBIL ARTICOL DE DICŢIONAR >>>>

___________________

OPINII DESPRE OPERĂ >>>>

ARTUR SILVESTRI – Opera

___________________________

ARTUR SILVESTRI - Schiţă biografică >>>>

___________________________

Slujba de înmormântare a lui Artur Silvestri, Mănăstirea Pasărea, 4 decembrie 2008

Pentru a citi mesajele de condoleanţe clik aici >>>>>

_________________

PAGINI ALESE DIN OPERA SI DIN EXEGEZA DESPRE AUTOR

CARTI DE IERI SI DE AZI

_________________________ _________________________
__________________________________ " AL CINCILEA PATRIARH " ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Aprilie 2010
L M M M V S D
« Feb   Iun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

_____

Temele cele mai cautate

Referinte cautate

  • Niciunul

REFERINTE/click pe tema preferata

· arhive necesare

· asociatii si organizatii

· biblioteca virtuala

· edituri arp

· efigii

· fapte de azi

· lecturi recomandate

· programul intermundus - pune romanii in legatura

· publicatii arp

· reviste romanesti

· scriitori de azi