03
Iun
09

ARTUR SILVESTRI – comemorat la Ceahlău, sâmbătă 30 mai 2009

casaComemorare religioasă şi culturală la 6 luni de  la plecarea spre veşnicie a scriitorului şi marelui promotor cultural Artur Silvestri, organizată de soţia sa, scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, s-a desfăşurat punct cu punct conform promisiunilor domniei sale. În dimineaţa zilei de sâmbătă, Casa memorială Artur Silvestri, cu biroul de lucru al scriitorului amenajat în interior şi cu un mare panou afişat în exterior, purtând fotografii ale maestrului(din tinereţe şi troita marede la maturitate) era  pregătită pentru ziua comemorării.

Maiestuoasa Troiţă maramureşeană înălţată in memoriam Artur Silvestri, pe un soclu de piatră în faţa Casei memoriale, aştepta să fie sfinţită. Alături, pe un mare panou, chipul scriitorului însoţit de un un extraordinar epitaf, ofranda poetului Teofil Răchiţeanu:

panou AS„Pâlpâie, nouă, deasupra lumii o stea…

O proaspătă lacrimă, Doamne, de-a Ta?

Ori poate sufletul lui Silvestri Artur

Care de sus luminează cu focul lui pur?”

În jurul Troiţei s-au adunat întâi localnicii: reprezentanţi ai instituţiilor locale şi mulţi săteni, emoţionaţi de eveniment. Au sosit apoi scriitori şi alţi oameni de cultură de la Bucureşti, Botoşani, Cluj, etc, dar şi din străinătate. O delegaţie numeroasă de scriitori, critici literari şi de artă, jurnalişti, alţi oameni de cultură, condusă de dl.prof univ.dr.Cătălin Bordeianu, directorul Bibliotecii judeţene Gh.Asachi, a sosit de la Iaşi, de la a XVIII ediţie a Salonului  Internaţional de Carte, manifestare prestigioasă desfăşurată în aceste zile la biblioteca ieşeană. Şi chiar vremea s-a pregătit, contenind vântul şi ploaia

preotiUn sobor de 5 preoţi, condus de părintele protopop a oficiat o înălţătoare slujbă de sfinţire a apei  şi a Troiţei, urmată de rugăciunile de pomenire a robului lui Dumnezeu  Gabriel Artur, la 6 luni de la plecarea spre veşnicie. În marea catedrală naturală, mărginită de munţii acoperiţi cu brazi semeţi, ecoul care ducea departe sunetele rugăciunilor şi cântărilor religioase, amplificându-le, a făcut să vibreze şi mai mult emoţia în sufletele participanţilor şi, multora, să li se umezească ochii de lacrimi. Pr Ion Irina,  paroh de Ceahlău şi pr dr. Alexandru Stănciulescu Bârda, din Mehedinţi, au rostit cuvântările foarte potrivite momentului, arătând importanţa ridicării Troiţei ocrotitoare a locului şi subliniind importanţa evenimentului cultural al amenajării  Casei memoriale Artur Silvestri pentru localitate. „ Este o mare cinste pentru dumneavoastră, locuitorii comunei Ceahalău”, a spus pr.dr. Al Stănciulescu, îndemnând pe toţi să cinstească Troiţa şi să aibă grijă de aceasta şi de casă. D-na Mariana Brăescu a mulţumit pr. Ion Irina şi celorlalţi preoţi slujitori, autorităţilor locale, sătenilor şi tuturor participanţilor veniţi să-l pomenească pe mult regretatul ei soţ şi mare om de cultură.

Prima parte a ceremoniei comemorative s-a încheiat cu darurile oferite localnicilor: ultimele cărţi apărute postum (Frumuseţea lumii cunoscute, de Artur Silvestri, In memoriam Artur Silvestri-mărturii tulburătoare şi Artur Silvestri-Vocaţia Căii Singuratice), cărţi şi reviste pentru copiii satului (editate de Casa Lux pe când era condusă de d-na Mariana Brăescu)şi o gustare din alimente la pachet. Am avut o mare surpriză văzând cum sătenii, copii, adulţi şi vârstnici s-au înghesuit în jurul rafturilor încărcate de cărţi, lăsând la o parte mâncarea! Era o scenă exact pe sufletul lui Artur Silvestri şi nădăjduiesc că, de acolo,  de unde este, a văzut şi s-a bucurat.

S-au bucurat şi sătenii şi au mulţumit cu mult bun simţ şi cu ochii umeziţi când depănau amintiri despre dl Artur Silvestri, cel care atât de frumos le vorbea tuturor…

***

A doua parte a programului de comemorare precum şi masa de pomenire s-au desfăşurat în sala mare a unei pensiuni apropiate, unde au participat mai mult de 100 de persoane: d-na Mariana Brăescu împreună cu echipa ARP, scriitori, critici literari, istorici  şi alţi oameni de cultură de la Bucureşti (Cleopatra Lorinţiu cu soţul, Bernard Lorinţiu, prof univ.dr.Nae Georgescu cu soţia, apoi Rodica Avram, Ioana Stuparu, Nastasia Maniu, Geo Călugăru, etc) Elena Buică, scriitoare, sosită de la Toronto, d-na Lucia Olaru Nenati, dr.în filologie si scriitoare, împreună cu soţul Dumitru Olaru,  de la Botoşani, prof dr.Maria Vaida de la Cluj, şi grupul de oameni de cultură ieşeni.

Bineînţeles că nu au lipsit preoţii, reprezentanţii instituţiilor locale, alţi localnici..

După rugăciunile preoţilor de pomenire a lui Gabriel Artur si de binecuvântare a bucatelor, s-au servit aperitivele, apoi a a urmat comemorarea culturală.

cleopatraD-na Cleopatra Lorinţiu şi-a lansat cartea ARTUR SILVESTRI-VOCAŢIA CĂII SINGURATICE, prezentată cu multă căldură de d-na Mariana Brăescu Silvestri, cea care, a iniţiat şi îngrijit editarea cărţii şi a prefaţat-o,  în stilul personal, răscolitor şi inconfundabil. Cartea este o exegeză realizată cu căldură şi sensibilitatea de o scriitoare poetică, prietenă şi colaboratoare literară a familiei Silvestri.

masa pomenireA urmat apoi momentul maxim emoţional al zilei, filmul documentar ARTUR SILVESTRI PE CALEA ETERNITĂŢII, o evocare a  scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri, soţia acestuia. Aspectele din camera de lucru , biroul scriitorului, evocarea înlăcrimată a soţiei şi, mai mult, prezenţa lui Artur Silvestri pe ecran, viu, vorbind cald, convingător, sfătos, expunându-şi ideile, însufleţind cu elanul său sala, au ridicat emoţiile la pragul de sus, parcă toată atmosfera vibra, electrizată de „cerul sufletului lui Artur Silvestri”.  Am uitat de timp, de ploaia intensă ce repornise afară, de toate grijile mărunte, de orice altceva….

Cu toţii ne-am smuls cu greu, după aproape oră şi jumătate din această atmosferă….

Câţiva scriitori, printre care Elena Buică din Canada (dovadă vie a mecenatului lui Artur Silvestri, după cum a spus),  Cezarina Adamescu (autoarea unui volum de versuri dedicat lui Artur Silvestri ce va vedea curând lumina tiparului), Lucia Olaru Nenati, Sabin Bodea, au reuşit să-şi prezinte, în câteva cuvinte, omagiul, sentimentele de adâncă preţuire pentru cel plecat.

dna cu invitatTimpul a fost total insuficient pentru toţi cei care ar fi dorit să vorbească, dar a trebuit limitat, fiindcă urma un alt moment de interes: instituirea şi acordarea de către d-na Mariana Brăescu Silvestri, a Premiului ARTUR SILVESTRI al Patrimoniului Cultural Românesc,  în cadrul Salonului Internaţional de Carte, Ediţia a XVIIIa, organizat, aşa cum am arătat, de Biblioteca Gh.Asachi.

D-na Mariana Brăescu a arătat că, după o lungă chibzuinţă,  a hotărât „să împartă premiul în două” şi să ofere , în fapt, 2 premii Artur Silvestri. Apoi a înmânat Premiul Artur Silvestri pentru Patrimoniul Cultural d-lui Valentin Ciucă, reputat critic de artă, pentru volumul  Artă şi vocaţie: propilee estetice, Editura Art XXI, Iaşi, şi D-lui prof.univ.dr. Cătălin Bordeianu, pentru editareascrierilor unui mare sociolog, respectiv  Petre Andrei-Opere, Editura Princeps Edit, Iaşi. Amândoi au mărturisit, în cuvântul lor, că sunt onoraţi de premiul acordat, dl Valentin Ciucă declarând apoi că este cea mai mare surpriză din viaţa dumnealui, iar dl prof univ.dr.Cătălin Bordeianu, arătând că editarea primelor 5 volume din opera lui Petre Andrei, va fi urmată de alte 10 volume, apoi acesta din urmă a „atacat” un subiect pe cât de sensibil pe atât, de important, îndemnând la solidaritatea intelectuală pentru care a lucrat mult Artur Silvestri, solidaritate care se manifestă prin chiar prezenţa atâtor intelectuali la aceste momente şi care trebuie cultivată şi pusă în practică de fiecare.

localniciiAplauzele şi felicitările au destins puţin atmosfera, iar cei prezenţi şi-au putut aminti imediat, gustând nemaipomenitele sărmăluţe şi fripturile pregătite de vrednica Maria Hulpaşu din Grinţieş (ajutor de nădejde al familiei Silvestri la munte), că moldovencele sunt gospodine neîntrecute în aceste bucate.

După o zi atât de plină, oaspeţii şi-au amintit că au de făcut drum lung, prin ploaia puternică de munte, au mulţumit şi au plecat, cu sufletul plin de încărcătura spirituală a acestei zile şi, ca întotdeauna, cu cărţi.

D-na Mariana Brăescu Silvestri, tot cu durere în suflet, dar şi cu liniştirea că a realizat ceea ce a promis, comemorarea soţului ei mult regretat aşa cum a promis şi cum merita Artur Silvestri, a mulţumit tuturor celor ce i-au fost alături în această foarte grea zi.

Dumnezeu să-l odihnesacă pe Gabriel Artur Silvestri în împărăţia sa şi sănătate să dea celor ce l-au pomenit şi-l vor pomeni, m-am rugat închinându-mă la Troiţa ce va apăra de acum înainte Casa memorială Artur Silvestri,  tot locul  din împrejurimi şi şoseaua ce duce spre Durău.

TEODORA MÎNDRU

Anunțuri


Pentru o vizualizare mai bună, folosiţi MOZILLA FIREFOX

__________________________________________

__________________________________________

Artur Silvestri - fondator ARP

ARTUR SILVESTRI ŞI CĂRŢILE LUI - emisiune TV

__________________________________________

Despre recuperarea patrimoniului cu Mariana Brăescu - emisiune TV

__________________________________________

ATENŢIE! NOU! EMISIUNE DOCUMENTAR TV - „Asociaţia Română pentru Patrimonium - o creaţie a lui Artur Silvestri“ >>>>>

__________________________________________

ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii - film documentar>>>>

__________________________________________

Remember Artur Silvestri – Noi suntem România tainică>>>>

__________________________________________

CELE MAI NOI APARIŢII EDITORIALE ARTUR SILVESTRI

„Aşa cum l-am cunoscut“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Fapta_culturală“.pdf>>>>

_______________________________

Revolta fondului neconsumat>>>>.pdf

_______________________________

Radiografia spiritului creol>>>>.pdf

_______________________________

Artur Silvestri - „Apocalypsis cum figuris“.pdf>>>>

_______________________________

Artur Silvestri - „Perpetuum mobile“.pdf>>>>

_______________________________

coperta I

_________________________________

Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri

_________________________________ >>>„Artur Silvestri – Vocaţia căii singuratice“.pdf>>> _________________________________
coperta-i ____________________________ • Cartea In memoriam ARTUR SILVESTRI- mărturii tulburătoare, prima din colecţia In memoriam Artur Silvestri. Este o carte emoţionantă, pentru că ea cuprinde sentimentele, regretele şi amintirile dumneavoastră şi ale altor oameni care l-au cunoscut, apreciat, iubit... >>>> ___________________________________ >>>In memoriam ARTUR SILVESTRI - mărturii tulburătoare.pdf>>> ___________________________________ copert-final_tipar ___________________________________

• Albumul FRUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE - de ARTUR SILVESTRI. Este o carte unica, ce cuprinde ultimele texte scrise de Artur Silvestri, adevărate bijuterii literare despre lumea vazută, tulburătoare prin frumuseţea sufletească şi sensibilitatea autorului lor. Albumul este ilustrat de artistul plastic Vasile Cercel.

____________________________________ >>>>Vizualizati aici ARTUR SILVESTRI: ,,Frumusetea lumii cunoscute”. pdf>>>>> ____________________________________

CĂRŢI CE VOR APĂREA ÎN CURÂND ÎN ACEEAŞI COLECŢIE

În colecţia IN MEMORIAM Artur Silvestri

• ARTUR SILVESTRI - Editorul sau grădinarul dăruit

• ARTUR SILVESTRI - Aşa cum l-am cunoscut

___________________________________

Adrese de corespondenţă:

- texte despre Artur Silvestri: mariana.braescu.silvestri@gmail.com

- alte texte pentru publicat în revistele online: publicatiile.arp@gmail.com _______________________________

CELE MAI NOI APARIŢII DESPRE ARTUR SILVESTRI

VDP decembrie 2008.qxd

„IN MEMORIAM ARTUR SILVESTRI“, supliment al revistei „VIAŢA DE PRETUTINDENI“ puteţi citi aici >>>>>

___________________________________
____________________________________

OPERA ÎNTR-UN POSIBIL ARTICOL DE DICŢIONAR >>>>

___________________

OPINII DESPRE OPERĂ >>>>

ARTUR SILVESTRI – Opera

___________________________

ARTUR SILVESTRI - Schiţă biografică >>>>

___________________________

Slujba de înmormântare a lui Artur Silvestri, Mănăstirea Pasărea, 4 decembrie 2008

Pentru a citi mesajele de condoleanţe clik aici >>>>>

_________________

PAGINI ALESE DIN OPERA SI DIN EXEGEZA DESPRE AUTOR

CARTI DE IERI SI DE AZI

_________________________ _________________________
__________________________________ " AL CINCILEA PATRIARH " ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Iunie 2009
L M M M V S D
« Mai   Iul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Articole preferate

_____

Temele cele mai cautate

Referinte cautate

  • Niciunul

REFERINTE/click pe tema preferata

· arhive necesare

· asociatii si organizatii

· biblioteca virtuala

· edituri arp

· efigii

· fapte de azi

· lecturi recomandate

· programul intermundus - pune romanii in legatura

· publicatii arp

· reviste romanesti

· scriitori de azi


%d blogeri au apreciat asta: